Konference om Blended Learning på Aarhus BSS

26. november 2015 afholdes en konference med fokus på teknologistøttet undervisning for alle undervisere og ledere på Aarhus BSS.

17.09.2015 | Helle Bjørnbak Goduscheit

Foto: AU Kommunikation

Dato tor 26 nov
Tid 08:30 15:30
Sted Hotel Comwell Aarhus

Hvis blended learning byder på så mange fordele, hvorfor er det så ikke for længst en del af alle fag? Det spørgsmål vil Dr. Ron Owston belyse i sin keynote d. 26. november, når Aarhus BSS inviterer til konference på Comwell i Aarhus.

En vellykket integration af teknologistøttede undervisningsaktiviteter i og mellem timerne kræver både en strategi, konkrete redskaber til underviserne og motiverede studerende.

Konferencen retter sig mod alle undervisere og ledere på Aarhus BSS. Formålet med konferencen er at diskutere hvordan blended learning bedst integreres i undervisningen både strategisk og i praksis.

Indledningsvist vil Dr. Ron Owston, konstitueret dekan på York University, Toronto, og forsker i blended learning, give sit svar på spørgsmålet:

If Blended Learning Offers So Many Advantages, Why Are So Few Institutions Adopting It?

Dernæst følger tre konkrete eksempler på blended learning fra Aarhus Universitet. De tre oplæg har fokus på dels forelæsninger, dels holdundervisning på store hold og dels strategiske overvejelser om at udrulle blended learning på en hel uddannelse.

Efter frokost følger fire spor:

  • Feedback
  • Blackboard
  • Aktiverende undervisning
  • Strategi

De fire spor er delt i to sessioner. Første session har til formål at inspirere og give eksempler på blended learning-praksis fra Aarhus BSS. Anden session er workshops, hvor deltagerne får mulighed for at arbejde med sporets emne direkte ind i egen undervisning.

Læs mere om konferencen og tilmeld dig her.

Nyheder
Tags: Blended learning, Universitet, konference

Information og kontakt

Center for Undervisning og Læring (CUL) er den universitetspædagogiske forsknings- og udviklingsenhed ved Aarhus BSS, Aarhus Universitet. Læs mere om CUL.

Kontakt CUL