Workshop til instruktorer/ studenterundervisere: Design din egen kursushjemmeside til holdundervisning

Brug dine oplevelser og erfaringer som studerende til at designe en Blackboard kursusside sådan som du synes den bør være.

Formål/ Indhold

Formålet med workshoppen er at give dig indsigt i, hvordan du kan opbygge en velorganiseret kursusside i Blackboard.
Du får viden om værktøjer, og hvordan du kan tilpasse en kursusside. Vi kommer omkring de fleste af følgende aktiviteter/emner – vægtet efter deltagernes ønsker.

Workshoppen består af korte oplæg efterfulgt af hands-on øvelser – så det er vigtigt at du medbringer egen PC.

Aktiviteter

Del 1. Navigation

 • Generel introduktion til eksisterende kursusskabelon(er).
 • Undervisningens pædagogiske forløb & kursusdesign (eksempler på nuværende designs)
 • Menu struktur og re-design af kursusskabelon: Underoverskrift, Skillelinje, Indholdsområde til nye sider, Links (interne og eksterne)

Del 2. Indhold i et kursus

 • Lægge indhold på kursussiden: Oprette mapper eller læringsmoduler, fil eller element, Lægge foto, videoklip i et element. Oprette tabel der styre indhold på kursusside
 • Lægge (uploade) materiale til studerende, uploade flere filer ad en gang (zip)

Del 3. Genbrug

 • Genbrug (kopiering/flytning) af materiale mellem mapper/hold/kurser.
 • Kopiering og genbrug af tidligere kursus.
 • Udsendelse af meddelelser/mails til studerende.

Del 4. Samarbejde

 • Blogs, wiki, dagbog og diskussionsforum til samarbejde og videndeling – f.eks. blog til håndtering af studenteroplæg.

Del 5. Opgaver og tests

 • Oprettelse af opgaver og feedback på opgaver i karaktercenter.
 • Opbygge test, forskellige spørgsmålstyper og genbrug af eksisterende spørgsmål.
 • Oprettelse af grupper: Gruppesæt, Tilmelding, Intelligent visning, Værktøjer i gruppe arbejde.

Forberedelse

 • Medbring evt. oversigt over pensum og læseplanen for relevante fag.
 • Deltagerne bedes medbringe egen bærbar PC/Mac og have sikret sig adgang til mit.au.dk og Blackboard