Forskning

Praksisnær forskning

i universitetspædagogik

Center for Undervisning og Læring er en forskningsbaseret universitetspædagogisk udviklingsenhed.

Centerets forskningsaktiviteter er forudsætningen for, at centeret kan levere undervisning og rådgivning af høj kvalitet og troværdighed.

Forskningsaktiviteterne sikrer at centerets undervisning og rådgivning hviler på en systematisk underbygget viden, hvor en sådan findes; er transparent mht. hvilket grundlag det hviler på; er så nuanceret og ydmyg som kompleksiteten i forskningsbaseret undervisning fordrer; og dermed er troværdig i universitetsforskeres øjne.

Centerets forskning baserer sig på en vifte af kvantitative og kvalitative forskningsmetoder – som det også er tilfældet ved Aarhus BSS i al almindelighed. 

Centeret tilstræber praksisnær forskning på internationalt niveau.

  • Praksisnær i den betydning, at centerets forskning som hovedregel involverer empiri fra Aarhus BSS og altid har som mål at gøre det muligt for undervisere og ledere på BSS, at træffe bedre valg vedrørende undervisning. 
  • Internationalt niveau i den betydning, at centerets forskning tager afsæt i den internationale forskningslitteratur og teoridannelse om universitetspædagogik og fagdidaktik og bidrager til samme litteratur.

Her på siden kan du læse om CUL's forskningsprojekter, fremsøge publikationer fra CULs medarbejdere samt se hvilke aktiviteter, såsom konferencer og foredrag, de enkelte medarbejdere deltager i og bidrager til.