Exam & Asssessment

Kort om projektet

Projektnavn: Online Massive Assessment Platform for secure, learning efficient large-scale assessment (OMAP)

Deltagere: Torben K. Jensen og Anna-Bager-Elsborg

Baggrund:

OMAP projektet er et EU støttet projekt igennem EUROSTARS rammeprogram

Projekt periode: 1. aug 2016 - 30 July 2019

Center for Undervisning og Læring (CUL), Aarhus BSS deltager sammen med det danske firma UniWise og det koreanske firma WeDu Communications/DUCOgen.

UniWise, som ejer og udbyder det digitale eksamensprogram Wiseflow, er projektkoordinator.

Formål

Projektet har to formål:

1.    At udvikle et teknisk system, der med sikkerhed kan verificere, hvem der online besvarer en eksamensopgave, selvom personen sidder hjemme i sit eget køkken og med egen computer. Involverede teknikker er ansigts-genkendelse, tasteslagsgenkendelse, finger-scanning, dobbelt log-in, kamera mv. Altså at løse et eksamens-kontrol problem knyttet til MOOCs (massive open online courses). Denne del af projektarbejdet er forankret hos den koreanske partner.

2.    At udvikle et ’Learning Analytics’ modul, der kan udnytte og berige den store mængde af data, som et elektronisk eksamenssystem allerede genererer, så interessant og brugbar viden for studerende, undervisere/bedømmere og administratorer kan udtrækkes og tilbydes.

CULs bidrag til projektet er:

  • at afdække, hvad man på et forskningsmæssigt grundlag ved om sammenhænge mellem studenterperformance/eksamensresultater, eksamensadfærd, eksamensformer, eksamensspørgsmål, udprøvningsstrategier, taxonomiske niveauer, brugen af bedømmelses rubriks, undervisningsformer, studieadfærd, karakteristika ved de studerende mv.
  • at bidrage til udvikling af analysemodeller
  • og at afprøve udkast til learning analytics moduler.

CULs formodede gevinst ved deltagelse er:

  • stor opbygning af ekspertise vedrørende assessment.
  • unik adgang til Big Data
  • udviklingen af originale analysemodeller inden for assessment
  • og sidst men ikke mindst et grundlag for videnskabelige publikationer på højeste internationale niveau.