Supermentoring

Om projektet

Projektnavn: ‘Supermentoring’.

(Projektet påbegyndes efteråret 2013).

Baggrund

I arbejdet med adjunkter under pædagogisk uddannelse har det ofte vist sig, at kursisterne kan have vanskeligheder med at omsætte den viden de har opbygget under adjunktpædagogikum til praksis – og det på trods af at adjunktpædagogikum er tilrettelagt med klart fokus på praktisk undervisning.

Samtidig har mange uprøvede undervisere en ikke voldsomt høj ’teacher-efficacy’, dvs. tro på egne evner til og forventninger om at deres undervisning reelt fører til læring blandt de studerende.
Mange års praksis har vist, at mange adjunkter generelt har glæde af vejledning ved en erfaren kollega. Men den ideelle længerevarende vejledning (mentoring) er tidskrævende og dermed omkostningstung.

Egentlig supervision, der omvendt er kortvarig og helt punktuel, rummer et stort element af evaluering, hvilket i sig selv ikke er et minus, men på den anden side heller ikke det, man som ny lærer har brug for når man skal i gang med en karriere som universitetsunderviser.

’Supermentoring’ er en blanding af de to koncepter: formativ, dvs. et springbræt for adjunkten til at reflektere over sin praksis og udvikle sig professionelt og kortvarig – og alt sammen med baggrund i de områder der er indeholdt i adjunktpædagogikum. At denne intervention har en øjeblikkelig (positiv) funktion er der adskillige belæg for, men kun på det anekdotiske plan; og om der virkelig sker en generel bedring af adjunkternes ’teacher-efficacy’ og praksis på langt sigt, vides ikke.

Formål

Formålet med dette forskningsområde er dels at forfine ’supermentoring’-teknikken, dels at undersøge om interventionen også har en langtidseffekt.

Forskningsspørgsmål

Det spørgsmål der skal undersøges, er – jf. formål – om ’supermentoring’ er et tiltag eller en teknik der bør indbygges i adjunkternes pædagogiske uddannelse. Dette skal afdækkes via interview- og spørgeskemaundersøgelser og samtidig vil der blive trukket tråde til forskningsfeltet ’Mind, brain and education’ med henblik på at begrunde og udvikle teknikken.

 

Kontakt forskeren bag projektet

Ole Lauridsen

Lektor
M
H bygn. 1323, 422
P +4587164859
P +4521458528

Mød forskeren bag projektet