Adjunktkursus

Kursus i universitetspædagogik for adjunkter

Universitetspædagogisk Netværk (UPNet), som Center for Undervisning og Læring er medlem af, afholder kurser i universitetspædagogik for adjunkter.

Kurset består af fire moduler og har et omfang svarende til i alt 150 timers arbejde. 

Kurset henvender sig til alle adjunkter og post.docs på Aarhus Universitet. På Aarhus BSS er deltagelse obligatorisk og en forudsætning for lektoransættelse. Kurset afholdes hvert semester.

Det overordnede formål med kurset er at bidrage til professionaliseringen af undervisningen gennem øget viden, flere færdigheder, mere refleksion, flere bevidste valg og mere videndeling.

Det er en forudsætning for deltagelse, at adjunkterne har undervisning i det semester, hvor de deltager i kurset, samt at de har en vejleder tilknyttet. Kurset er tilrettelagt således, at kursusaktiviteterne i et vist omfang direkte kan støtte den undervisning, som deltagerne er involveret i, gennem bl.a. støtte til planlægning, til implementering af og eksperimenter med undervisningsformer, produktion af (elektronisk) undervisningsmateriale mv.

Endelig er det en central del af kurset, at kursisterne løbende arbejder med udarbejdelsen af egen undervisningsportfolio til brug ved ansøgning til videnskabelige stillinger.

Universitetspædagogisk netværk (UPNet) er et samarbejde mellem universitetets fire universitetspædagogiske centre.


Læs mere om adjunktkurset på UPNets hjemmeside: www.upnet.au.dk