Kursus i vejledning: revideres fra 2018

OBS! Fra 2018 udbydes vejledningskurset i en revideret udgave.

Kurset har i mange år omhandlet både speciale- og ph.d.-vejledning samt været baseret på kollegavejledning som en metode til udvikling af egen vejledning. Fra 2018 bliver kurset ændret så specialevejledning bliver trukket ud af det obligatoriske kursus og behandlet som et særskilt emne på frivillige workshops hvert forår. Titlerne for disse workshops er ikke lagt fast endnu men de vil have et omfang svarende til ca. 3 timer og adressere forskellige emner, så vejledere selv kan sammensætte et forløb, der passer til deres interesser og behov, f.eks. ”Redskaber til effektiv vejledning i en fremdriftsreform!” eller ”Kollektiv vejledning af specialestuderende”. Disse workshops  og vejledningskurset annonceres på CULs hjemmeside i starten af 2018.

Det betyder, at kurset i ph.d.-vejledning fra efteråret 2018 udelukkende vil være målrettet vejledere, som har eller står for at skulle have ph.d.-studerende. Det vil omfangsmæssigt være på 3 dage og svare til ca. 40 arbejdstimer for deltagerne. Det vil fortsat være obligatorisk i den forstand, at det er en betingelse for varig ansættelse som lektor eller derover på Aarhus BSS, at man skal have gennemført kurset inden for 5 år efter ansættelse.