Workshop: Aktive studerende i forelæsningerne

Aktivér og engagér de studerende i dialog på store hold

Formål/ Indhold

Mange undervisere finder det svært at engagere de studerende i forelæsninger. Men det er vitalt for de studerendes læring, at de i løbet af forelæsningen aktiveres og bruger deres viden, og dét kan være udfordrende med mere end 100 studerende i auditorier, der er indrettet med henblik på at det er underviseren, der er aktiv og i fokus.

Formålet med workshoppen er at præsentere, gennemgå og afprøve korte stand-alone aktiviteter (såsom One-Minute-Paper) og dialogbaserede øvelser (såsom Think-Pair-Share og Peer Instruction) - det sidste i samspil med det digitale værktøj, Mentimeter, der kan håndtere de studerendes input. Desuden introduceres online opslagstavlen Padlet, som de studerende kan bruge til at stille spørgsmål under forelæsningen.

Aktiviteter

Workshoppen veksler mellem præsentation og afprøvning af de forskellige øvelser, som undervisere kan anvende i forelæsninger samt hands-on-arbejde med værktøjet Mentimeter.

I den første del af workshoppen gennemgås studenter-involverende aktiviteter som Word-cloud, Think-Pair-Share, Peer Instruction, One-Minute-Paper og Q & A.

I anden del af workshoppen præsenteres de forskellige muligheder og funktioner, der er i værktøjet Mentimeter. Deltagerne får desuden mulighed for at opsætte en test-aktivitet i værktøjet Mentimeter, mens der er kyndig support til stede. I den tredje og afsluttende del skal deltagerne arbejde med forskellige spørgsmålstyper og svarmuligheder og individuelt udarbejde en række spørgsmål, der er aktuelle for deres undervisning. Der rundes af med en kort gennemgang af Padlet.

Forberedelse

Deltagerne skal forinden workshoppen oprette en bruger på Mentimeter med en AU-licens og orientere sig i værktøjet. Derudover skal deltagerne gøre sig overvejelser om et undervisningsforløb, som de ønsker at indføre korte, dialogbaseret øvelser i.

CUL tilbyder også:

  • denne workshop som en rekvireret eller ’skræddersyet’ workshop eller som et oplæg for underviserteam eller ved faglige arrangementer på uddannelserne/institutterne/afdelingerne på BSS. Kontakt os endelig.