Workshop: Design blended learning kurser

Skab kurser med et effektivt mix af læringsaktiviteter før, mellem og efter timerne i undervisningslokalet og få systematik i beslutningerne om, hvilke dele af undervisning og stofbearbejdning, der skal foregå face-to-face og hvilke, der med fordel kan foregå online.

Formål/ Indhold

Deltagerne introduceres i denne workshop til de grundlæggende principper for blended learning kursusdesign og får mulighed for at designe et blended learning forløb i praksis.

Formålet er at styrke deltagernes evne til at vurdere, hvilke læringsaktiviteter der er passende at placere i timerne (forelæsning/holdundervisning), og hvilke aktiviteter man med fordel kan placere udenfor timerne (online).

Aktiviteter

  • På workshoppen får deltagerne mulighed for at gentænke et kursus, arbejde praktisk med planlægningen, samt få sparring og inspiration undervejs.
  • Workshoppen indledes med et kort oplæg om virkemidler i blended learning forløb. Hvor ligger mulighederne, udfordringerne og er der deciderede faldgruber?
  • Herefter skal deltagerne kigge nærmere på et af deres egne undervisningsforløb for at se, hvordan de kan designe blended learning forløb med fokus på de studerendes læring. Til det formål anvendes et ”blended learning byggesæt” til at lave et udkast til et kursusforløb.

Forberedelse

  • Medbring fagbeskrivelse for det fag, du vil arbejde med.

Nærmere information følger efter tilmeldingsfristen

CUL tilbyder også:

  • denne workshop som en rekvireret eller ’skræddersyet’ workshop eller som et oplæg for underviserteam eller ved faglige arrangementer på uddannelserne/institutterne/afdelingerne på BSS. Kontakt os endelig.