Workshop: Design internationaliserede uddannelser

Skab et rigt læringsrum for alle studerende på de internationaliserede uddannelser og kurser ved hjælp af let tilgængelige, systematiske og effektive planlægningsværktøjer.

Formål/ Indhold

Skal du have styrket den internationale profil på de uddannelser eller moduler du har ansvar for? Eller trænger fagbeskrivelserne til et kritisk eftersyn af den internationale dimension i uddannelsen?

Formålet med denne workshop er at give de uddannelsesansvarlige på Aarhus BSS nogle lettilgængelige og effektive redskaber til at analysere, diskutere og beslutte formuleringen af uddannelsesprofil, læringsmål og fagbeskrivelser på hele uddannelser eller enkelte uddannelsesmoduler.

Aktiviteter

  • Kort introduktion efterfulgt af arbejde med og analyse af konkrete beskrivelser i mindre grupper.
  • Opsamling.

Forberedelse

Deltagerne skal på forhånd orientere sig i:

Nærmere information følger i Blackboard efter tilmeldingsfristen

CUL tilbyder også:

  • denne workshop som en rekvireret eller ’skræddersyet’ workshop eller som et oplæg for studieledere og fagkoordinatorer eller ved faglige arrangementer på uddannelserne/institutterne/afdelingerne på BSS. Kontakt os endelig.