Workshop: Design kurser med feedback

Tag nye feedbackformer i anvendelse – herunder peer-feedback - og få systematik i kursusplanlægning med feedback vha. af bl.a. David Nicols planlægningskort

Formål/ Indhold

Der er stor opmærksomhed i disse år på den feedback, de studerende får på de danske universiteter, og ikke mindst de studerende mener, at de får for lidt feedback.

Formålet med denne workshop er at inspirere deltagerne til at udvikle feedback i deres undervisning med inddragelse af peer-feedback som instrument.  Vi introducerer og afprøver et værktøj,  der gør det muligt systematisk at gentænke en feedbackpraksis for hjemmeopgaver, så de studerende udvikler færdigheder i at evaluere egne og andres arbejder og  metoder.

Aktiviteter

  • Der gives en kort introduktion til David Nicols temakort om Opgaver og Feedback, som deltagerne efterfølgende i 2-3-mandsgrupper bruger til at udvikle nye feedbackformer i egne kurser.
  • En medarbejder fra CUL med indsigt i online-baserede værktøjer vil være til rådighed noget af tiden.

Forberedelse

Nærmere information følger efter tilmeldingsfristen

CUL tilbyder også:

  • denne workshop som en rekvireret eller ’skræddersyet’ workshop eller som et oplæg for underviserteam eller ved faglige arrangementer på uddannelserne/institutterne/afdelingerne på BSS. Kontakt os endelig.