Workshop: Design kurser med sammenhæng og tydelighed i fag- og lektionsbeskrivelser

Skriv klare læringsmål og få systematik i kursusplanlægningen gennem brug af bl.a. L. Dee Finks planlægningsværktøj ’Integrated course Design’.

Formål/ Indhold

Når du skal planlægge enkelttimer, timeblokke eller hele forløb, skal du skabe sammenhæng mellem læringsmål, undervisnings- og læringsaktiviteter, feedback og bedømmelse. Den øvelse er ikke altid helt ligetil, men på workshoppen vil du blive præsenteret for nogle nemt anvendelige og umiddelbart håndterlige redskaber der letter din planlægning og gør det enklere at beskrive den sammenhæng du tilstræber.

Aktiviteter

  • Korte oplæg fra underviseren efterfulgt af gruppearbejde/individuelt arbejde med fokus på udvikling eller justering af (egne) fagbeskrivelser/beskrivelser af enkelttimer/beskrivelser af timeblokke.

Forberedelse

  • John Biggs (2012): What the student does: teaching for enhanced learning, Higher Education Research & Development, 31:1, 39-55
  • L. Dee Fink (2005): Integrated Course Design. IDEA paper # 42. Manhattan KS: The IDEA Center
  • Arbejdspapir til Dee Fink – udarbejdet af Ole Lauridsen
  • Voice over-PowerPoint-præsentation om SOLO – udarbejdet af Ole Lauridsen
  • Uddrag af fagbeskrivelser fra deltagernes respektive fagområder

Nærmere information følger efter tilmeldingsfristen

CUL tilbyder også:

  • denne workshop som en rekvireret eller ’skræddersyet’ workshop eller som et oplæg for underviserteam eller ved faglige arrangementer på uddannelserne/institutterne/afdelingerne på BSS. Kontakt os endelig.