Workshop: Få mere ud af din kursusevaluering

Brug din kursusevalueringsrapport som effektiv feedback og inspiration i din planlægning af næste undervisningsforløb, og benyt systemets mulighed for at designe egne evalueringsspørgsmål.

Formål/ Indhold

Aarhus BSS har implementeret et nyt, fælles, digitalt kursusevalueringssystem.

Evalueringsspørgsmålene har til hensigt at øge den fælles viden om, hvordan de studerende oplever kvaliteten af undervisningen og danne grundlag for den videre udvikling af undervisning på Aarhus BSS.

Formålet med denne workshop er at inspirere deltagerne til at udvikle deres undervisning ved hjælp af kursusevalueringerne, herunder at identificere, hvad der fungerer godt, og hvad der med fordel kan udvikles på.

Aktiviteter

  • Der gives en kort introduktion til udformningen af evalueringsrapporten.
  • Deltagerne støttes til en analyse og drøftelse af resultaterne af deres undervisningsevalueringer i 2-4-mandsgrupper med henblik på at videreudvikle deres kursusforløb.
  • Der sættes god tid af til en afsluttende diskussion af gruppernes drøftelser.

Forberedelse

  • Beskrivelse af kursus herunder af mål og nuværende kursusaktiviteter uploades (skabelon udleveres).
  • Evalueringsrapporten medbringes.
  • Overvejelser af, hvilke forhold der ønskes drøftet.

Nærmere information følger efter tilmeldingsfristen

CUL tilbyder også:

  • denne workshop som en rekvireret eller ’skræddersyet’ workshop eller som et oplæg for underviserteam eller ved faglige arrangementer på uddannelserne/institutterne/afdelingerne på BSS. Kontakt os endelig.