Workshop: Fokus på peer feedback

Systematisér peer feedback med værktøjet:

Formål/ Indhold

I en årrække har det været populært for undervisere at igangsætte peer-feedback-aktiviteter  for at imødekomme de studerendes efterspørgsel på mere feedback, og det er en god ide. For at peer-feedback skal blive en succes, er det dog nødvendigt at gøre sig klart, hvad formålet skal være, hvordan aktiviteten skal indgå i undervisningen, og hvordan de studerende bedst muligt bliver klædt på til opgaven.

Formålet med workshoppen er at deltagerne erhverver sig indsigt i de valg, som de bør tage under udarbejdelsen af deres peer-feedback-aktiviteter og lærer, hvordan denne læringsaktivitet kan gennemføres med et digitalt værktøj, der håndterer distributionen af studenteropgaver og meget mere.

Aktiviteter

Workshoppen veksler mellem korte oplæg, diskussioner og hands-on-arbejde.

Den første del handler om, hvordan peer-feedback kan blive en god læringsaktivitet, herunder hvordan samtalen mellem de studerende kan blive bedre, og hvordan man kan øge bevidstheden om kriterier med rubrics.

Den anden del  drejer sig om, hvordan en underviser kan opsætte en peer-feedback-aktivitet i det digitale værktøj Peergrade. I denne del gennemgås forskellige funktioner i værktøjet, og deltagerne får selv mulighed for at opsætte en testaktivitet i værktøjet, mens der er support til stede.

I den tredje og afsluttende del af workshoppen vil deltagerne under samtale med begge kursusledere arbejde individuelt med de emner inden for peer-feedback, som de finder relevante for deres undervisningssituation.

Forberedelse

Deltagerne skal forinden workshoppen oprette en bruger på Peergrade og orientere sig i værktøjet. Derudover skal de gøre sig overvejelse om et undervisningsforløb, som de ønsker at indføre peer feedback i og medbringe fagbeskrivelsen hertil.

CUL tilbyder også:

  • denne workshop som en rekvireret eller ’skræddersyet’ workshop eller som et oplæg for underviserteam eller ved faglige arrangementer på uddannelserne/institutterne/afdelingerne på BSS. Kontakt os endelig.