Workshop: God specialevejledning på kortere tid

I denne workshop får du strategier og metoder til at organisere og gennemføre specialevejledning på en effektiv måde.

Formål / Indhold

Fremdriftsreformen har skabt strammere tidsmæssige rammer for specialevejledning på Aarhus BSS. Men kortere tid betyder ikke nødvendigvis ringere vejledning. Der findes mange veje til at effektivisere vejledning uden at det koster på de studerendes udbytte.

Formål/Indhold

Formålet med denne workshop er at give dig redskaber og strategier til at effektivisere din vejledning og øge sandsynligheden for at dine specialestuderende kommer i mål med deres projekt til tiden.  Workshoppen fokuserer på 1) den indledende fase i specialeforløbet (emnevalg, problemformulering og forventningsafstemning), 2) at give rettidig, kriteriebaseret og målrettet tekstfeedback, og 3) at balancere mellem på den ene side at fremme studerendes selvstændighed og på den anden side at agere garant for høj kvalitet og fremdrift i de studerendes arbejder.

Aktiviteter

  • Oplæg om effektiv vejledning, herunder tekstfeedback og spørgeteknik
  • Individuel øvelse om dine forventninger til vejledning
  • Gruppearbejde: Hvad gør du/I som ’virker’ 

Forberedelse

  • Medbring et konkret eksempel på en opgave, som du skal (eller har givet) feedback på

Målgruppe

Alle undervisere ved Aarhus BSS og AU

Omfang

Tilstedeværelse: 3 timer, forberedelse: 1/2 time

Deltagerantal

10-20

Sted

Campus Aarhus

Pris

Kurset er gratis for ansatte ved AU

Sprog

Afholdes på dansk eller engelsk efter behov

Underviser

Gitte Wichmann-Hansen

CUL tilbyder også:

denne workshop som en rekvireret eller ’skræddersyet’ workshop eller som et oplæg for vejledergrupper eller ved faglige arrangementer på uddannelserne/institutterne/afdelingerne på Aarhus BSS. Kontakt os endelig.

CUL tilbyder også:

  • denne workshop som en rekvireret eller ’skræddersyet’ workshop eller som et oplæg for underviserteam eller ved faglige arrangementer på uddannelserne/institutterne/afdelingerne på BSS. Kontakt os endelig.