Workshop: Kollektiv vejledning med peer feedback

Få konkrete råd og ideer til hvordan du kan planlægge og gennemføre kollektiv vejledning på en struktureret måde med højt udbytte for de studerende.


Formål / Indhold

Skal du vejlede mange KA-specialestuderende hvert forårssemester og har du brug for ideer og redskaber til at håndtere den øgede vejledningsmængde? Er løbende vejledning på studerendes opgaveskrivning integreret i dine undervisningsforløb på enten BA eller KA-niveau? Så er kollektiv vejledning formentlig en god løsning.

Formål/Indhold

Formålet med workshoppen er at du bliver (mere) fortrolig med at bruge kollektiv vejledning. Formålet er også at du designer/re-designer et konkret forløb med brug af kollektiv vejledning, der passer til de vejledningsopgave og -udfordringer, du står med.

Aktiviteter

Workshoppen indledes med en kort øvelse (’Think-pair-share’) om mulighederne for at bruge kollektiv vejledning i jeres undervisning/vejledning

Derefter vil der være et kort oplæg om fordele og ulemper ved kollektiv vejledning. Oplægget indeholder også principper for at strukturere vejledningsforløbet og de enkelte møder samt metoder til afklare roller og forventninger. Endelig giver oplægget klare instrukser til hvordan peer-feedback kan lykkes, herunder hvordan I motiverer studerende til at bidrage aktivt til feedbacken.

I den sidste del af workshoppen arbejder I med jeres egne vejledningsforløb. I designer et nyt (eller re-designer jeres eksisterende) forløb for kollektiv vejledning, og I får feedback fra kollegaer og underviseren på jeres design.

Forberedelse

Beskriv kort 1) dine erfaringer med kollektiv vejledning (hvis du har erfaring), og 2) hvad du tror/ved er fordele og ulemper ved kollektiv vejledning.

Målgruppe

Alle undervisere ved Aarhus BSS. Alle kan deltage - anset om du har erfaring med kollektiv vejledning

eller gerne vil prøve metoden af for første gang. 

Omfang

Tilstedeværelse: 3 timer, forberedelse: 1/2 time

Deltagerantal

10-20

Sted

Campus Aarhus

Pris

Kurset er gratis for ansatte ved AU

Sprog

Afholdes på dansk eller engelsk efter behov

Underviser

Gitte Wichmann-Hansen

CUL tilbyder også:

denne workshop som en rekvireret eller ’skræddersyet’ workshop eller som et oplæg for vejledergrupper eller ved faglige arrangementer på uddannelserne/institutterne/afdelingerne på Aarhus BSS. Kontakt os endelig.