Workshop: Præsentér - ved hjælp af video

Bliv bedre til at præsentere fagligt stof ved hjælp af forskellige videoformater.

Testimonial

Formål/Indhold

Formålet med denne workshop er at styrke dit arbejde med videopræsentationer. Vi lægger vægt på, hvordan man kan omforme sit faglige indhold til en fortællende historie med visuelle elementer.

Første del af workshoppen har fokus på forberedelsen af videoen, hvor vi vil arbejde med mindmapping af det faglige indhold og med, hvordan du kan bruge visuelle elementer til at understrege dine pointer.

I anden del af workshoppen skal du “ud på gulvet” og træne den mundtlige præsentation på video. Her arbejder vi med kropssprog.

Under hele workshoppen giver vi mulighed for samtale og feedback mellem deltagerne.

Aktiviteter

  • Korte oplæg
  • Øvelser efterfulgt af korte deltager-præsentationer
  • Feedback
  • Alle deltagere optager en eller flere videoer og får feedback på dem.

Forberedelse

  • Se korte videoer om forberedelse
  • Deltagerne skal på forhånd have valgt et emne for deres video. Videoer skal være max. 5 min.

Nærmere information følger i Blackboard efter tilmeldingsfristen

CUL tilbyder også:

  • denne workshop som en rekvireret eller ’skræddersyet’ workshop eller som et oplæg for underviserteam eller ved faglige arrangementer på uddannelserne/institutterne/afdelingerne på BSS. Kontakt os endelig.