Aktiverende undervisning for 250 studerende på én gang – reportage fra et auditorium

Der sidder 250 psykologistuderende i auditoriet. Foran dem står deres underviser, som i to timer vil lære dem om kemiske ubalancer i hjernen. Underviseren vil gerne omsætte begrebet aktiv læring til praksis, så det er hendes mål at aktivere og engagere alle 250 studerende i løbet af de kommende to timer.

24.07.2014 | Christian Haaber Rasch

250 psykologistuderende i et auditorium aktiveres og engageres gennem aktiv læring. Foto: Colorbox.

Udover at bruge tiltag som kort at lade de studerende selv overveje og diskutere en case med sidemanden, inddrager kurset også eksempelvis clickers og afstemninger, hvor alle studerende deltager. Foto: AU Kommunikation.

Skrevet af Line Hassall Thomsen / Redigeret af Christian Haaber Rasch

Det er vigtigt for underviseren at højne de studerendes læring inden for et emne, der godt kan virke komplekst; derfor har hun sammen med fagets to andre undervisere nøje overvejet undervisningspædagogiske metoder.  Underviserne på dette fag bad sidste år lektor på Center for Undervisning og Læring, Ole Lauridsen, om at sparre med dem om fagets tilrettelæggelse og om at supervisere deres undervisning – i dag er undervisningen omlagt og der bruges undervisningspædagogiske teknikker til at aktivere de studerende.

Underviseren Cathrine Baastrup, ekstern lektor, starter med at vise et PowerPoint-slide med et eksamenslignende spørgsmål. ”I løbet af i dag vil I lære at kunne besvare dette spørgsmål – som ligner et spørgsmål I kunne få til eksamen,” siger hun. Hun har straks vakt de studerendes interesse. Der lyder en summen af fingre der rammer tastaturer. De fleste studerende sidder klar med en laptop foran sig og skriver noter direkte i kommentarfeltet på hvert slide. De har fået tilsendt dagens PowerPoint, før undervisningen begyndte.

Afbræk giver øget interesse

Efter præcist ti minutter afbryder underviseren forelæsningen og spørger ud i auditoriet: ”Hvad kan vi bruge denne viden til som psykologer?”. Hun præsenterer kort en case: En maniodepressiv patient har pludselig fået nye symptomer, og det ser ud til, at hans medicin ikke længere virker. ”Hvad kan være årsagen til denne patients symptomer?” spørger hun de 250 studerende. Med det samme rækker tre studerende hånden op og giver hver deres bud på et svar. Afbruddet i forelæsningen tager kun et par minutter, men de studerende virker anderledes interesserede, da hun bagefter fortsætter forelæsningen.

Så viser Catherine Baastrup et slide, der opsummerer dagens emne i bullet-points, og derefter et billede, der viser et udsnit af hjernen. ”Dette billede illustrerer dagens emne,” siger hun og gennemgår hvert element på billedet. I løbet af de næste to timer bliver både det opsummerende slide og det illustrerende billede vist 8 gange. Hver gang et nyt emne introduceres, repeteres det første slide, der viser oversigten over emner – så de studerende hele tiden ser en sammenhæng mellem hvert emne.

Ti minutter senere afbryder underviseren igen forelæsningen med en ny case. Nu bliver de studerende bedt om selv at overveje en case-løsning i et minut og så diskutere med sidemanden i to minutter.  Derefter spørger underviseren hele holdet, hvilke løsninger de kom op med. Hun lytter til tre bud, kommenterer og fortsætter så undervisningen. Igen tog dette afbræk i forelæsningen kun kort tid, men der er en mærkbar øget interesse i emnet, efter de studerende selv aktivt har brugt det, de undervises i.

Efter præcis 45 minutter bliver der holdt pause, fordi dette er grænsen for voksnes kognitive kapacitet – så skal der en pause til, for at informationen kan fordøjes og hjernen få en pause. Men undervejs i forelæsningen skal der også arbejdes med opmærksomhed, for den vil falde mærkbart efter 10-12 minutter, hvis underviseren ikke gør noget; det er derfor, at det er vigtigt, at der hvert tiende minut tænkes et aktiverende element ind i forelæsningen. Ideen om at fange de studerendes opmærksomhed og give tid til at lade de studerende aktivt bruge det, de har lært, har været et centralt punkt i den sparring og supervision, som Ole Lauridsen har givet de tre undervisere.

Sådan gjorde underviserne deres forelæsninger mere aktiverende

Professor MSO Lene Vase er fagets tovholder. Hun kontaktede sidste år Ole Lauridsen, da hun gerne ville have inspiration til at højne de studerendes niveau. Hun stod for sammen med to eksterne lektorer, Cathrine Baastrup og Louise Meldgaard Bruun, var at undervise 250 studerende i psykologisk biologi; og på dette tidspunkt var øvelsestimer efter forelæsningerne faldet for sparekniven. I år blev også de to eksterne lektorer sparet væk, men de har begge indvilliget i at fungere som medundervisere på frivillig basis i dette semester.

Den undervisningspædagogiske sparring med Ole Lauridsens krævede ikke nogen drastisk omlægning af undervisningen, men har betydet en stor ændring og forbedring af både undervisning og de studerendes niveau, siger Lene Vase: ”Sparring med Ole Lauridsen har givet en klar forbedring. Sparringen gav nogle små fif, som har gjort en stor forskel – det har nærmest været en leaning af hele kursets forløb”.  

Helt konkret betød sparringen med, at de tre undervisere fik mere fokus på at aktivere og inddrage de studerende for at styrke opmærksomheden og dermed læringen bedst muligt. Udover at bruge tiltag som for eksempel kort at lade de studerende selv overveje og diskutere en case med sidemanden, så inddrager kurset også for eksempel clickers og afstemninger, hvor alle studerende deltager. Selve rækkefølgen, hvorpå emner bliver introduceret er også blevet ændret, så faget nu starter med emner som de studerende føler sig nogenlunde bekendt med, før de virkelig nye og vanskelige emner introduceres.

Pauserne og repetitionen af emner og slides er en anden vigtig ændring, der ikke har krævet den store omlægning af kurset. Men, irriteres underviserne ikke over at skulle repetere sig selv? ”Jeg er ikke irriteret over at skulle gentage mig selv, for jeg vil SÅ meget hellere at de studerende får en dybdeforståelse for emnet – og husker de vigtige elementer bedre,” siger Lene Vase. Cathrine Baastrup har samme holdning: ”Jeg synes ikke, at det er kedeligt at gentage mig selv, for jeg er jo meget begejstret over emnet. Og det er spændende at inddrage de studerende, og dele min begejstring med dem”.

Kan de studerende mærke en forskel?

Når man spørger de studerende om, hvad de synes om den aktiverende undervisning på dette kursus, virker de overvældende positive. Peter fortæller at han har lagt mærke til, at han bliver inddraget mere i undervisningen i dette kursus, og det kan han godt lide: ”Jeg kan godt blive kørt lidt træt af bare at sidde og lytte. I det her kursus lytter jeg nok lidt mere efter, fordi jeg ved at der kommer et spørgsmål indimellem”.

En anden studerende, Ditte, fortæller: ”Det føles som om at pædagogikken er tænkt ind i undervisningen, og det er rigtig godt, for det er et svært tilgængeligt stof, vi skal lære om. Undervisningsformen får højtflyvende stof til at føles mere jordnært”.

En tredje studerende, Cecilie, har ikke opdaget at undervisningspædagogik spillede en rolle i kurset: ”Jeg har ikke lagt mærke til, at der er gjort noget særligt ud af undervisningen her, men jeg har opdaget at de timer jeg har i dette fag føles mere effektive end andre”.

Hvis du er underviser og har lyst til at få sparring eller supervision på et forløb, så er du velkommen til at kontakte Center for Undervisning og Læring. Ifølge Lene Vase er oplevelsen kun positiv: ”Man kunne forestille sig at det kunne være meget overvældende at skulle superviseres på et undervisningsforløb. Men sådan er oplevelsen slet ikke. Den supervision, jeg har fået, har været meget diskret og ligetil, og samtidig har jeg fået en udførlig feedback, der klart har forbedret min undervisning”.


Denne artikel er bragt i CULtivate 05 - Læs den originale version her

 

Eksempler på god undervisning

Nyhedskategorier

Nyheder

Læs om hvad der sker på CUL; besøg, konferencer, nye samarbejder, events m.v

LÆS MERE

CUL services

Center for Undervisning og Læring (CUL) tilbyder en række services til undervisere på Aarhus BSS. Læs om hvordan forskellige undervisere og institutter har fået rådgivning og sparring hos CUL.

LÆS MERE

Eksempler på god undervisning

Artikler med eksempler på god undervisning fra Aarhus BSS. Læs om undervisere der afprøver nye metoder eller som på andre måder kan inspirere andre underviserne.

LÆS MERE

Forskningsnyt

Nye forskningsprojekter inden for universitetspædagogik fra Center for Undervisning og Læring (CUL), Aarhus Universitet og internationale projekter.

 

LÆS MERE

Kommentarer

Kommentarer og indlæg fra CULs medarbejdere vedrørende aktuelle universitetspædagogiske spørgsmål.

LÆS MERE

Følg os på Twitter og Medium


Centre for Teaching and Learning

Nyhedsbrev