CUL deltager i 3-årigt Eurostars projekt vedr. optimering af digitale eksamensformer

Den 8-10 august blev det nye Eurostars projekt OMAP som står for Online Massive Assessment Platform for secure, learning efficient large-scale assessments officielt sat i søen med et kick-off møde i Aarhus, hvor deltagere fra Center for Undervisning og Læring (CUL), sammen med det danske firma UniWise og det koreanske firma WeDu Communications/DUCOgen deltog.

19.08.2016 | Mette Kastberg Lillemose

Kick-off møde i Aarhus 8-10 august 2016

OMAP projektplanen for det første år diskuteres

Kort om projektet:

Center for Undervisning og Læring (CUL), Aarhus BSS har deltaget i en EUROSTAR ansøgning sammen med det danske firma UniWise og det koreanske firma WeDu Communications/DUCOgen. Ansøgningen har kastet penge af sig, og der er nu indgået en kontrakt med Innovationsfonden samt konsortiedannelse og kontraktindgåelse.

UniWise, som ejer og udbyder det digitale eksamensprogram Wiseflow, er projektkoordinator. Projektet har to formål:

1.    At udvikle et teknisk system, der med sikkerhed kan verificere, hvem der online besvarer en eksamensopgave, selvom personen sidder hjemme i sit eget køkken og med egen computer. Involverede teknikker er ansigts-genkendelse, tasteslagsgenkendelse, finger-scanning, dobbelt log-in, kamera mv. Altså at løse et eksamens-kontrol problem knyttet til MOOCs (massive open online courses). Denne del af projektarbejdet er forankret hos den koreanske partner.

2.    At udvikle et ’Learning Analytics’ modul, der kan udnytte og berige den store mængde af data, som et elektronisk eksamenssystem allerede genererer, så interessant og brugbar viden for studerende, undervisere/bedømmere og administratorer kan udtrækkes og tilbydes.

CULs bidrag til projektet er:

  • at afdække, hvad man på et forskningsmæssigt grundlag ved om sammenhænge mellem studenterperformance/eksamensresultater, eksamensadfærd, eksamensformer, eksamensspørgsmål, udprøvningsstrategier, taxonomiske niveauer, brugen af bedømmelses rubriks, undervisningsformer, studieadfærd, karakteristika ved de studerende mv.
  • at bidrage til udvikling af analysemodeller
  • og at afprøve udkast til learning analytics moduler.

CULs formodede gevinst ved deltagelse er:

  • stor opbygning af ekspertise vedrørende assessment.
  • unik adgang til Big Data
  • udviklingen af originale analysemodeller inden for assessment
  • og sidst men ikke mindst et grundlag for videnskabelige publikationer på højeste internationale niveau.

Udviklingen sker med henblik på salg af digital eksamensløsninger på det asiatiske og det europæiske marked. CULs andel af projektet er blevet tildelt 200.000 € (ca 1,5 mio kr.)

Læs mere om projektet her:

Nyheder

Nyhedskategorier

Nyheder

Læs om hvad der sker på CUL; besøg, konferencer, nye samarbejder, events m.v

LÆS MERE

CUL services

Center for Undervisning og Læring (CUL) tilbyder en række services til undervisere på Aarhus BSS. Læs om hvordan forskellige undervisere og institutter har fået rådgivning og sparring hos CUL.

LÆS MERE

Eksempler på god undervisning

Artikler med eksempler på god undervisning fra Aarhus BSS. Læs om undervisere der afprøver nye metoder eller som på andre måder kan inspirere andre underviserne.

LÆS MERE

Forskningsnyt

Nye forskningsprojekter inden for universitetspædagogik fra Center for Undervisning og Læring (CUL), Aarhus Universitet og internationale projekter.

 

LÆS MERE

Kommentarer

Kommentarer og indlæg fra CULs medarbejdere vedrørende aktuelle universitetspædagogiske spørgsmål.

LÆS MERE

Følg os på Twitter og Medium


Centre for Teaching and Learning

Nyhedsbrev