Deltag i frokostmøder om feedback

"Frokost med feedback” er en åben gruppe af undervisere på Aarhus BSS og 3 forskere fra Center fra Undervisning og Læring, som mødes over madpakken hver 6. uge og udveksler erfaringer og får ny inspiration under overskriften 'Undervisning med feedback'.

04.02.2016 | Helle Bjørnbak Goduscheit

Bente Mosgaard, CUL

Berit Lassesen, CUL

Gitte Wichmann-Hansen, CUL

Gruppen blev oprettet på baggrund af Inspirationsdagen om effektiv feedback, som centeret stod for i oktober 2015. Den har indledt sin aktivitet i januar 2016, og har som sit første emne diskuteret, hvordan man kan motivere de studerende til at engagere sig i peer-feedback.

Næste møde er 9. Marts kl. 12-13.30 i 2622-C013 (Fuglesangs Allé), og alle er velkomne!

For adgang til gruppens Blackboardside, der rummer referater, dagsordner, oplæg og litteraturforslag (indtil videre) bedes man henvende sig til Bente Mosgaard, Center for Undervisning og Læring (bmj@bcom.au.dk). 


Læs mere om inspirationsdagen om effektiv feedback, hvor der også er nyttig information om emnet.

Nyheder

Nyhedskategorier

Nyheder

Læs om hvad der sker på CUL; besøg, konferencer, nye samarbejder, events m.v

LÆS MERE

CUL services

Center for Undervisning og Læring (CUL) tilbyder en række services til undervisere på Aarhus BSS. Læs om hvordan forskellige undervisere og institutter har fået rådgivning og sparring hos CUL.

LÆS MERE

Eksempler på god undervisning

Artikler med eksempler på god undervisning fra Aarhus BSS. Læs om undervisere der afprøver nye metoder eller som på andre måder kan inspirere andre underviserne.

LÆS MERE

Forskningsnyt

Nye forskningsprojekter inden for universitetspædagogik fra Center for Undervisning og Læring (CUL), Aarhus Universitet og internationale projekter.

 

LÆS MERE

Kommentarer

Kommentarer og indlæg fra CULs medarbejdere vedrørende aktuelle universitetspædagogiske spørgsmål.

LÆS MERE

Følg os på Twitter og Medium


Centre for Teaching and Learning

Nyhedsbrev