Effektiv vejledning i en fremdriftsreform

Fremdriftsreformen har skabt strammere tidsmæssige rammer for opgave- og specialevejledning. Vi ved endnu ikke, om det kommer til at forringe kvaliteten af de studerendes opgaver. Det er til gengæld sikkert, at det sætter en ny dagsorden for vejledningen.

27.06.2016 | Mette Kastberg Lillemose

af Gitte Wichmann-Hansen

Flere studerende skal vejledes, samtidig med at specialerne skal skrives på kortere tid. Det stiller krav om effektivisering af vejledningen. Men hvordan udnytter man skriveprocessen og vejledningstiden bedst muligt til gavn for studerende såvel som for vejledere?

Det giver denne korte artikel nogle konkrete bud på. Det er en kort opsummering af råd og ideer fra forskningslitteraturen på området. Emnet er stort og tages op på Aarhus BSS inspirationsdag om specialevejledning og fremdriftsreformen d. 29. november 2016.

Kom godt fra start: Afstem forventninger tidligt

Et godt vejledningsforløb starter med en klar forventningsafstemning mellem den studerende og vejlederen. Det er et af de mest solide fund i den internationale forskningslitteratur om vejledning. Litteraturen indeholder derfor også en række konkrete redskaber, der har vist sig velegnet til forventningsafstemning med studerende. Et af dem er et såkaldt "vejlederbrev". Et "vejlederbrev" er din beskrivelse af, hvad du som vejleder typisk tilbyder i forbindelse med opgave- og specialevejledning, og hvad du forventer dig af den studerende. Det fylder ca. 1–2 A4 sider.

Når det er afklaret og aftalt, at du skal være vejleder for en studerende, kan du udlevere brevet og bede den studerende læse og forholde sig til det som optakt til jeres første møde. Det sikrer dels, at I begge er forberedt til at have en fokuseret samtale om jeres forventninger til forløbet, dels at du som vejleder ikke skal bruge tid på at sige det samme til alle studerende, hver gang et vejledningsforløb starter.

Hold effektive vejledningsmøder

Som vejleder kan du sætte klare rammer for jeres møder så tiden ikke løber. Det handler om, at sikre, at I begge er forberedt til møderne, at der er et klart formål med at mødes, og at I følger op på møderne.

Læs hele artiklen her

Forskningsnyt

Nyhedskategorier

Nyheder

Læs om hvad der sker på CUL; besøg, konferencer, nye samarbejder, events m.v

LÆS MERE

CUL services

Center for Undervisning og Læring (CUL) tilbyder en række services til undervisere på Aarhus BSS. Læs om hvordan forskellige undervisere og institutter har fået rådgivning og sparring hos CUL.

LÆS MERE

Eksempler på god undervisning

Artikler med eksempler på god undervisning fra Aarhus BSS. Læs om undervisere der afprøver nye metoder eller som på andre måder kan inspirere andre underviserne.

LÆS MERE

Forskningsnyt

Nye forskningsprojekter inden for universitetspædagogik fra Center for Undervisning og Læring (CUL), Aarhus Universitet og internationale projekter.

 

LÆS MERE

Kommentarer

Kommentarer og indlæg fra CULs medarbejdere vedrørende aktuelle universitetspædagogiske spørgsmål.

LÆS MERE

Følg os på Twitter og Medium


Centre for Teaching and Learning

Nyhedsbrev