Erfaringsudveksling om specialevejledning og fremdriftsreformen

På CULs inspirationsdag om specialevejledning og fremdriftsreformen d. 29 november blev der diskuteret blandt undervisere og studieledere på tværs af fag, discipliner og institutter.   Fremdriftsreformen har skabt strammere tidsmæssige rammer for opgave- og specialevejledning. Det stiller store krav om at udnytte vejledningstiden bedst muligt til gavn for studerende såvel som vejledere.

08.12.2016 | Mette Kastberg Lillemose

Gode gruppediskussioner

Lektor Gitte Wichmann-Hansen fra CUL præsenterer dagens program

Tine Wirenfeldt Jensen kommer med gode bud og strategier for at kunne forbedre specialevejledningen

Videndeling

Spor 1: Eksempler på kollektiv vejledning og projektstyring

Programmet

På Aarhus BSS har mange vejledere og institutter allerede taget en række konkrete initiativer i forsøget på at imødekomme kravene, som f.eks. specialeworkshops og kollektiv vejledning. Målet med inspirationsdagen var at sætte fokus på de nye udfordringer og dele viden om lokale praksisser og initiativer på Aarhus BSS.

Og netop erfaringsudveksling var et nøgleord for arrangementet, som lagde vægt på at give deltagerne mulighed for at komme hjem med konkrete ideer og redskaber til at vejlede under fremdriftsreformens nye vilkår.

Keynote og workshopspor 

Dagens program blev åbnet af Per Andersen, prodekan for Uddannelse på Aarhus BSS, der bød velkommen til alle de fremmødte og herefter overlod ordet til et keynote-oplæg af lektor Gitte Wichmann-Hansen fra CUL og Tine Wirenfeldt Jensen, der begge har mange års forsknings- og praksiserfaring med vejledning.

I deres præsentation inddragede de både vejlederes og studerendes erfaringer med specialeskrivning efter fremdriftsreformen. Med afsæt i disse erfaringer samt vejledningslitteraturens anbefalinger, introducerede de en række gode råd og strategier, der efterfølgende kunne tages i brug for at imødekomme de udfordringer, specialereformen har ført med sig. Samtidig berørte de også specialet som lærings- og bedømmelsesform og stillede spørgsmålene:

– hvilken status har specialet og hvilke forventninger kan man have til de studerendes selvstændighed under de nye vilkår?

Resten af formiddagen forløb ude på de i alt tre forskellige workshopspor, der omhandlede:

Spor 1 - Kollektiv vejledning og projektstyring

Spor 2 - Fælles tiltag

Spor 3 - Skrivning og tekstfeedback  

Faktaboks om inspirationdagen

Inspirationsdagen fandt sted 29. november, 2016 på Studenterhusfonden, Aarhus Universitet

Der var ca. 55 deltagere på tværs af institutter på BSS samt et par eksterne gæster

En række oplæg fra undervisere bød både på strategiske diskussioner og praktiske input til at arbejde med undervisningen og forberedelsen i hverdagen med de studerende.

Alle præsentationerne fra dagen er tilgængelige her

I samarbejde med CUL kan institutterne på Aarhus BSS rekvirerer særlige kurser og forløb alt efter behov. Kontakt os pr e-mail.

     

 

 

Nyheder

Nyhedskategorier

Nyheder

Læs om hvad der sker på CUL; besøg, konferencer, nye samarbejder, events m.v

LÆS MERE

CUL services

Center for Undervisning og Læring (CUL) tilbyder en række services til undervisere på Aarhus BSS. Læs om hvordan forskellige undervisere og institutter har fået rådgivning og sparring hos CUL.

LÆS MERE

Eksempler på god undervisning

Artikler med eksempler på god undervisning fra Aarhus BSS. Læs om undervisere der afprøver nye metoder eller som på andre måder kan inspirere andre underviserne.

LÆS MERE

Forskningsnyt

Nye forskningsprojekter inden for universitetspædagogik fra Center for Undervisning og Læring (CUL), Aarhus Universitet og internationale projekter.

 

LÆS MERE

Kommentarer

Kommentarer og indlæg fra CULs medarbejdere vedrørende aktuelle universitetspædagogiske spørgsmål.

LÆS MERE

Følg os på Twitter og Medium


Centre for Teaching and Learning

Nyhedsbrev