Europæisk projekt understøtter internationalisering af højere uddannelse

Aarhus Universitet deltager sammen med seks andre europæiske universiteter i et tre-årigt Erasmus+ projekt – EQUiiP – Educational Quality at Universities for inclusive international Programmes. Projektets formål er at udvikle undervisningsmoduler som uddannelsesudviklere kan anvende når de arbejder sammen med universitetets undervisere om udviklingen af internationale uddannelser. Projektet blev skudt i gang ved et møde på Glasgow Caledonian University i oktober.

28.10.2016 | Mette Kastberg Lillemose

Foto: Aarhus BSS

Internationalisering af højere uddannelse

Universiteternes internationalisering har betydet en større forskellighed blandt studerende og undervisere, og det stiller nye krav til undervisere og studieansvarlige som ud over deres respektive fag- eller disciplinekspertise også har brug for at udvikle nye færdigheder og kompetencer inden for dette felt. Det samme gælder uddannelsesudviklere og andre med ansvar for at uddanne underviserne.

“EQUiiP-projektet er en velkommen lejlighed til at samle de forhåndenværende ressourcer i et samarbejde med nogle af vores gode europæiske partnere på et område hvor der stadig er meget arbejde at gøre”, siger Karen M. Lauridsen fra Center for Undervisning og Læring (CUL) på Aarhus BSS.”Projektet vil give vores uddannelsesudviklere og andre med ansvar for undervisernes kompetenceudvikling et program med en række integrerede moduler.

Når projektet er afsluttet, vil disse moduler være tilgængelige på en åben platform sådan at de kan blive inkorporeret i eksisterende kurser eller andre støttefunktioner for universiteternes undervisere på tværs af Europa.

EQUiiP partnere

EQUiiP projektet er et strategisk partnerskab der består af syv europæiske universiteter med erfaring inden for kompetenceudvikling af underviserne. EQUiiP bygger på resultaterne af IntlUni, et Erasmus Akademisk Netværk som blev koordineret på Aarhus Universitet 2012-15 (www.intluni.eu).

Projektpartnerne er Aarhus Universitet; Université de Bordeaux, Frankrig; Universidad Complutense de Madrid, Spanien; Københavns Universitet; Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Tyskland; Glasgow Caledonian University, United Kingdom; og Rijksuniversiteit Groningen, Holland.

Yderligere information om EQUiiP projektet kan fås hos Karen M. Lauridsen, Center for Undervisning og Læring (CUL) kml@au.dk; Stacey M. Cozart, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier (CUDIM) smc@tdm.au.dk eller projektkontoret på Rijksuniversiteit Groningen equiip@rug.nl.


 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Nyheder

Nyhedskategorier

Nyheder

Læs om hvad der sker på CUL; besøg, konferencer, nye samarbejder, events m.v

LÆS MERE

CUL services

Center for Undervisning og Læring (CUL) tilbyder en række services til undervisere på Aarhus BSS. Læs om hvordan forskellige undervisere og institutter har fået rådgivning og sparring hos CUL.

LÆS MERE

Eksempler på god undervisning

Artikler med eksempler på god undervisning fra Aarhus BSS. Læs om undervisere der afprøver nye metoder eller som på andre måder kan inspirere andre underviserne.

LÆS MERE

Forskningsnyt

Nye forskningsprojekter inden for universitetspædagogik fra Center for Undervisning og Læring (CUL), Aarhus Universitet og internationale projekter.

 

LÆS MERE

Kommentarer

Kommentarer og indlæg fra CULs medarbejdere vedrørende aktuelle universitetspædagogiske spørgsmål.

LÆS MERE

Følg os på Twitter og Medium


Centre for Teaching and Learning

Nyhedsbrev