Få styr på mulighederne i Blackboard

Nyt katalog om CUL’s tilbud til undervisere ved Aarhus BSS om brugen af Blackboard samt andre digitale værktøjer

10.09.2015 | Helle Bjørnbak Goduscheit

Som led i Aarhus BSS’ blended learning strategi tilbyder CUL individuel rådgivning, webinarer og workshops i brugen af Blackboard og andre digitale værktøjer for alle undervisere, studieledere og kursusadministratorer ved Aarhus BSS.

Underviserne kan med CUL’s assistance få hjælp til at blive fortrolige med systemerne og værktøjerne, samt få inspiration til at anvende dem i pædagogisk øjemed.

Kataloget er blevet omdelt via institutterne til alle undervisere ved Aarhus BSS.

Læs mere om de forskellige tilbud og download kataloget her

Nyheder

Nyhedskategorier

Nyheder

Læs om hvad der sker på CUL; besøg, konferencer, nye samarbejder, events m.v

LÆS MERE

CUL services

Center for Undervisning og Læring (CUL) tilbyder en række services til undervisere på Aarhus BSS. Læs om hvordan forskellige undervisere og institutter har fået rådgivning og sparring hos CUL.

LÆS MERE

Eksempler på god undervisning

Artikler med eksempler på god undervisning fra Aarhus BSS. Læs om undervisere der afprøver nye metoder eller som på andre måder kan inspirere andre underviserne.

LÆS MERE

Forskningsnyt

Nye forskningsprojekter inden for universitetspædagogik fra Center for Undervisning og Læring (CUL), Aarhus Universitet og internationale projekter.

 

LÆS MERE

Kommentarer

Kommentarer og indlæg fra CULs medarbejdere vedrørende aktuelle universitetspædagogiske spørgsmål.

LÆS MERE

Følg os på Twitter og Medium


Centre for Teaching and Learning

Nyhedsbrev