Hvordan får du dine studerende til at forberede sig mere og bedre? Input fra Inspirationsdagen

På CUL’s inspirationsdag om studieintensitet d. 22 september blev der diskuteret blandt undervisere og studieledere på tværs af fag, discipliner og institutter. Det kan give ny inspiration og åbne op for nye tanker om måden, vi opfatter undervisningen og afholder den på.

30.09.2016 | Mette Kastberg Lillemose

Gruppediskussioner blandt deltagerne

Dagens program

Plenum

Oplæg fra underviser

Oplæg fra underviser Jacob Arnbjerg om "opgaveløsning som adgangsbillet"

Gode eksempler og inspiration at hente

Og netop erfaringsudveksling er et nøgleord for arrangementet, som har lagt vægt på at give deltagerne mulighed for at komme hjem med konkrete ideer og redskaber, der måske kan være med til at ændre deres undervisning og sikre bedre forberedelse og aktivitet blandt de studerende. 

Dagens program blev åbnet af Per Andersen, prodekan for Uddannelse på Aarhus BSS, der bød velkommen til alle de fremmødte og herefter overlod ordet til et keynote-oplæg af lektor Kim J. Hermann fra CUL, der i sin præsentation også lagde op til fælles diskussion af nogle vigtige emner i mindre grupper. Diskussionerne gik lystigt ved bordene, der talte om følgende temaer;

  • Hvor meget forbereder de studerende sig?
  • Hvad forårsager høj/lav studieintensitet?
  • Hvad kan man gøre for at højne studieintensiteten?
  • Må man aflyse undervisning, hvis ingen er forberedt?
  • Hvilken rolle har vi som undervisere: ven, facilitator eller leder?

Positiv modtagelse hos undervisere

Tilbagemeldingerne fra de institutter og deltagere, der var med til inspirationsdagen, har været positive:

Helle Kryger Aggerholm, Studieleder fra Institut for Erhvervskommunikation fremhæver at:

"(…) et super godt og spændende arrangement (...). Det var virkelig interessant, og formatet virkede helt perfekt. Det fungerede godt med den fælles del, hvor vi også havde mulighed for at diskutere og relatere til egen praksis på tværs af BSS, for efter pausen at gå ud i “grupper” og få præsenteret nogle konkrete eksempler fra den virkelige undervisningsverden. Det gjorde de principielle drøftelser fra første del endnu mere vedkommende og konkrete.

(…) Jeg synes, at diskussionerne var så interessante, at de fortjener at blive taget af alle VIP ude i fagmiljøerne – og ikke kun i regi af CUL, studieledere og andre særlige interesserede VIP, som deltog i workshoppen i går"

 

Mia Skytte O’Toole, Postdoc på Psykologisk Institut og oplægsholder på dagen, siger om sit udbytte af dagen:

"En inspirerende dag med inspirerende kolleger”.

"Gode og forskellige overvejelser over en fælles udfordring”.

 

Spørger man Eva Naur Jensen, Cand.jur., ph.d. fra Juridisk Institut og hendes udbytte ved arrangement, fortæller hun således:

"Jeg synes, det var meget spændende at få præsenteret forskellige måder at se på de studerendes forberedelse. At blive udfordret på en tilgang til de studerende, som bygger på, at den studerendes ansvar er et personligt ansvar, som betyder, at han eller hun bliver ”stillet til regnskab” til eksamen, (men som jeg ikke som underviser kan ”aktivere” allerede i forbindelse med undervisningen?).

Jeg fik spændende nye vinkler, som har fået mig til at revidere min måde at se det på, og give mig nogle redskaber til at forpligte de studerende tidligere – altså længe før eksamen".

Det høje aktivitetsniveau ved inspirationsdagens plenum og på de 3 forskellige spor viser med al tydelighed, at de studerendes forberedelse og aktivitetsniveau er et relevant emne, som der er mange forskellige holdninger til og måder at håndtere. Og det er da også en tilfreds arrangør, Tobias Alsted fra CUL, der her får de sidste ord:

Det er dejligt at se, at så mange undervisere og studieleder fra alle institutterne på Aarhus BSS, har bakket op om inspirationsdagen, og ønsket at diskutere og få nye ideer og eksempler på hvordan de kan forbedre og være med til at ændre de studerendes forberedelse. Så jeg håber at mange i dag går hjem med ny inspiration og måske lysten til at kaste sig ud nogle nye formater og forløb i deres undervisning. Vi står i hvert fald klar på CUL til at hjælpe underviserne med netop denne del."  


Faktaboks om inspirationdagen

  • Inspirationsdagen fandt sted 22. september, 2016 på Studenterhusfonden, Aarhus Universitet
  • Der var ca. 55 deltagere på tværs af institutter på BSS samt et par eksterne gæster
  • En række oplæg fra undervisere bød både på strategiske diskussioner og praktiske input til at arbejde med undervisningen og forberedelsen i hverdagen med de studerende.
  • Alle præsentationerne fra dagen er tilgængelige her
  • I samarbejde med CUL kan institutterne på Aarhus BSS rekvirerer særlige kurser og forløb alt efter behov. Kontakt os pr e-mail.

 

Nyheder

Nyhedskategorier

Nyheder

Læs om hvad der sker på CUL; besøg, konferencer, nye samarbejder, events m.v

LÆS MERE

CUL services

Center for Undervisning og Læring (CUL) tilbyder en række services til undervisere på Aarhus BSS. Læs om hvordan forskellige undervisere og institutter har fået rådgivning og sparring hos CUL.

LÆS MERE

Eksempler på god undervisning

Artikler med eksempler på god undervisning fra Aarhus BSS. Læs om undervisere der afprøver nye metoder eller som på andre måder kan inspirere andre underviserne.

LÆS MERE

Forskningsnyt

Nye forskningsprojekter inden for universitetspædagogik fra Center for Undervisning og Læring (CUL), Aarhus Universitet og internationale projekter.

 

LÆS MERE

Kommentarer

Kommentarer og indlæg fra CULs medarbejdere vedrørende aktuelle universitetspædagogiske spørgsmål.

LÆS MERE

Følg os på Twitter og Medium


Centre for Teaching and Learning

Nyhedsbrev