Hvordan ruster vi studerende til at skrive en god akademisk opgave?

Vellykket projekt på Aarhus BSS styrker de studerendes skrivekompetencer

30.05.2016 | Mette Kastberg Lillemose

Photo: Aarhus BSS Kommunikation

Spørger man Tine Wirenfeldt Jensen, ph.d. og cand.mag., med 15 års erfaring som underviser og konsulent inden for akademisk skrivning, er der ikke noget entydigt svar på overskriftens spørgsmål:

”Fagene er ikke ens og de forskellige fagdiscipliner former kravene til de opgaver, de studerende skal skrive. Derfor må alle indsatser på området tage afsæt i en meget tæt dialog med det enkelte fag”.

Tine har med stor succes i efteråret 2015 og foråret 2016, i samarbejde med institutterne på Aarhus BSS, afviklet ikke mindre end 60 workshops om akademisk skrivning for studerende. Målgruppen var BA- og kandidatstuderende ved Aarhus BSS.

Det var Center for Undervisning og Læring (CUL), der i efteråret 2015 blev inviteret til at bidrage med forslag og kommentarer til et udviklingsprojekt, specielt rettet mod at styrke studerendes akademiske skrivekompetencer. Projektet blev finansieret via strategiske midler og CUL stod for at formidle kontakten til Tine.

Ifølge Tine har en af de største styrker ved projektet været, at alle forløbene blev tilrettelagt i tæt samarbejde med fagene og med udgangspunkt i netop deres ønsker og behov:

"Studieledere undervisere og flere steder også instruktorer og studievejledere har prioriteret at gå ind i en dialog om lokale udfordringer og behov. Det har gjort det muligt at planlægge workshops, som de studerende oplever som meget relevante for netop dem”

Læs hele artiklen her

Uddannelsesnyhed, Nyheder
Tags: Akademisk skrivning, udviklingsprojekt, strategiske midler

Nyhedskategorier

Nyheder

Læs om hvad der sker på CUL; besøg, konferencer, nye samarbejder, events m.v

LÆS MERE

CUL services

Center for Undervisning og Læring (CUL) tilbyder en række services til undervisere på Aarhus BSS. Læs om hvordan forskellige undervisere og institutter har fået rådgivning og sparring hos CUL.

LÆS MERE

Eksempler på god undervisning

Artikler med eksempler på god undervisning fra Aarhus BSS. Læs om undervisere der afprøver nye metoder eller som på andre måder kan inspirere andre underviserne.

LÆS MERE

Forskningsnyt

Nye forskningsprojekter inden for universitetspædagogik fra Center for Undervisning og Læring (CUL), Aarhus Universitet og internationale projekter.

 

LÆS MERE

Kommentarer

Kommentarer og indlæg fra CULs medarbejdere vedrørende aktuelle universitetspædagogiske spørgsmål.

LÆS MERE

Følg os på Twitter og Medium


Centre for Teaching and Learning

Nyhedsbrev