IntlUni skal klæde underviseren bedre på til at gå ind i det internationale læringsrum

IntlUni-projektet er ved at gå ind i sin afsluttende fase, og allerede nu tegner der sig en række anbefalinger, der skal være med til at sikre bedre internationale studieprogrammer.

06.01.2015 | Christian Haaber Rasch

”Min drøm er, at når IntlUni er overstået til næste efterår, vil underviserne have nogle bedre muligheder for at blive godt klædt på til at varetage undervisningen i det internationale klasseværelse,” siger projektkoordinator Karen M. Lauridsen. (Foto: CUL)

”Noget af det, vi har arbejdet med i projektet, er at de forskellige udfordringer skal løses både formålstjenstligt og meningsfyldt. Man skal eksempelvist ikke bare gruppere de studerende på kryds og tværs for at danne en kulturel sammenblanding. Nej, det skal give mening i undervisningens indholdsmæssige kontekst,” forklarer Karen M. Lauridsen (Foto: AU Kommunikation)

Af Steffen Moestrup

Når man spørger IntlUnis danske projektkoordinator Karen M Lauridsen, hvad hun håber, der vil komme ud af det tre-årige europæiske netværkssamarbejde, IntlUni, lyder det uden tøven:

”Min drøm er, at når IntlUni er overstået til næste efterår, vil underviserne have nogle bedre muligheder for at blive godt klædt på til at varetage undervisningen i det internationale klasseværelse,” siger Karen M. Lauridsen.

Og hendes drøm kan meget vel gå i opfyldelse. Hensigten med IntlUni er nemlig, at man via arbejdet med udfordringer og løsninger, når frem til en række anbefalinger, der kan sikre en højere kvalitet i de internationale studieprogrammer, og heraf vil en del af anbefalingerne være direkte henvendt til og direkte anvendelige for undervisere:

”Det særligt nye ved IntlUni er, at vi har valgt en bottom-up-tilgang. Hvor man tidligere har set på internationaliseringen fra universiteternes og ledelsens strategiske perspektiver, har IntlUni haft fokus på den mere praktisk orienterede underviser-situation. Hvad sker der egentlig, når underviseren lukker døren ind til klasseværelset? Det har været et perspektiv, man tidligere har overset, fordi man måske har tænkt, at de udfordringer, der måtte komme, kan underviseren nok selv finde ud af løse, men det er jo ikke nødvendigvis rigtigt,” forklarer Karen M. Lauridsen.

Det skal give mening

Og hvad sker der så, når underviseren lukker døren ind til det internationaliserede klasseværelse? Jo, der sker for det første det, at underviseren står overfor et multikulturelt og multisprogligt hold, der har vidt forskellige forudsætninger for læring, og som naturligvis tager denne baggrund med ind i klasseværelset. Hvordan aktiverer man som underviser eksempelvis asiatiske studerende, der ikke er vant til den selvstændige og studenterinddragende undervisning, som vi har i Danmark? Og hvordan sikrer man, at der dels sker en interaktionen de studerende imellem, dels at denne interaktion ikke går ud over det faglige niveau?

”Noget af det, vi har arbejdet med i projektet, er at de forskellige udfordringer skal løses både formålstjenstligt og meningsfyldt. Man skal eksempelvist ikke bare gruppere de studerende på kryds og tværs for at danne en kulturel sammenblanding. Nej, det skal give mening i undervisningens indholdsmæssige kontekst,” siger Karen M. Lauridsen og kommer med et sigende eksempel:

”Jeg oplevede for nylig en underviser, der brugte nyheden om, at Claus Meyer og Løgismose er gået sammen og er ved at blive købt af et britisk ventureselskab. Så bad underviseren de danske studerende om at undersøge fra den danske presse og andre steder, hvorfor Meyer og Løgismose valgte at gå sammen og sælge, mens de udenlandske studerende skulle afsøge, hvilke interesser det britiske selskab havde i købet. Her udnytter underviseren altså, at de studerende kan noget forskelligt qua deres multikulturelle baggrunde.”

Det er eksempler som dette, man har diskuteret på kryds og tværs i IntlUni-projektet, der består af 38 partnere fra 27 forskellige nationer. Alle har budt ind med en stribe af udfordringer og problemer, som de møder i deres dagligdag, og til stort set samtlige udfordringer er der blevet givet forskellige løsningsforslag. Det hele vil så munde ud i en række anbefalinger, der både kan benyttes til eksisterende og nye internationale studieprogrammer. Dog har man i IntlUni også taget højde for de forskelligartede kontekster:

”Vi ønsker ikke at stille en række normative krav. Derimod vil der være tale om nogle retningslinjer og gode råd, som bygger på både forskning og erfaring,” siger Karen M. Lauridsen.

Også andre niveauer i spil

Selvom IntlUni i udgangspunktet arbejder ud fra underviserens perspektiv, vil der også komme anbefalinger, der henvender sig til andre niveauer i internationaliseringens fødekæde. På nationalt niveau vil man således anbefale, at hvorvidt en uddannelse skal udbydes på lokalsproget, engelsk eller på begge sprog, bør bero på en vurdering af uddannelsens indhold og perspektiver. Flere lande har i dag en lovgivning, der kræver, at alle de uddannelser, som udbydes på engelsk også skal udbydes på lokalsproget, hvilket ikke altid er hensigtsmæssigt. 

Også på institutionsniveau vil der komme en række anbefalinger, der blandt andet vil pege på væsentligheden af efteruddannelse og workshops for at sikre de nødvendige kompetencer og den essentielle sammenhæng mellem de forskellige niveauer i de internationale studieprogrammer.

På vej mod en certificering af undervisere

Netop sammenhængen i de internationale programmer er noget af det Karen M. Lauridsen mener, at Danmark kan blive bedre til, selvom vi hører til blandt de lande, de har flest års erfaring med internationalisering. Via IntlUni har projektkoordinatoren set, hvordan blandt andet Holland er længere fremme, når det gælder et integreret internationaliseringsprogram:

”I Holland formår man at sikre en sammenhæng lige fra rektoratet ned til den enkelte underviser. Hvis internationaliseringen skal blive bedre, er det jo vigtigt, at der bliver handlet på de overordnede politikker hele vejen ned gennem systemet,” påpeger Karen M. Lauridsen.

En anden erfaring fra IntlUni, som Danmark bør tage til sig, er ifølge projektkoordinatoren et større fokus på at tage den sproglige udfordring alvorligt:

”Jeg tror, det er vanskeligt for mange undervisere at erkende, at de måske ikke er sprogligt i stand til at varetage det multikulturelle læringsrum. Vi har haft fokus på de studerendes sprogkundskaber, men det er altså lige så vigtigt at være opmærksom på underviserens sproglige forudsætninger,” fortæller Karen M. Lauridsen, som i den forbindelse håber, at en mulig afledt effekt af IntlUni kan blive at arbejde hen imod en fælles, europæisk certificering af undervisere til de internationale programmer.

Inden vi når så langt, skal IntlUni-projektet dog afrundes, hvilket sker på en slutkonference i september 2015, hvor alle anbefalinger vil blive offentliggjort, så de kan vandre ud i verden og gøre gavn for både ledelse, undervisere og studerende.


Læs mere om IntlUni: www.IntlUni.eu


FAKTA

  • IntlUni er et tre-årigt europæisk netværkssamarbejde med deltagelse af 38 partnere fra 27 forskellige nationer.
  • Formålet med IntlUni er at identificere en række udfordringer og løsningsforslag, når der gælder det multikulturelle og multisproglige læringsrum.
  • På baggrund af arbejdet vil der blive udarbejdet en række anbefalinger, som skal sikre en bedre kvalitet i de internationale studieprogrammer.
  • IntlUni koordineres af Karen M. Lauridsen, lektor ved Center for Undervisning og Læring.
  • Arbejdet er gået ind i sin afsluttende fase, og de endelige anbefalinger bliver præsenteret på en slutkonference 24. september 2015 i Bruxelles.

CUL services

Nyhedskategorier

Nyheder

Læs om hvad der sker på CUL; besøg, konferencer, nye samarbejder, events m.v

LÆS MERE

CUL services

Center for Undervisning og Læring (CUL) tilbyder en række services til undervisere på Aarhus BSS. Læs om hvordan forskellige undervisere og institutter har fået rådgivning og sparring hos CUL.

LÆS MERE

Eksempler på god undervisning

Artikler med eksempler på god undervisning fra Aarhus BSS. Læs om undervisere der afprøver nye metoder eller som på andre måder kan inspirere andre underviserne.

LÆS MERE

Forskningsnyt

Nye forskningsprojekter inden for universitetspædagogik fra Center for Undervisning og Læring (CUL), Aarhus Universitet og internationale projekter.

 

LÆS MERE

Kommentarer

Kommentarer og indlæg fra CULs medarbejdere vedrørende aktuelle universitetspædagogiske spørgsmål.

LÆS MERE

Følg os på Twitter og Medium


Centre for Teaching and Learning

Nyhedsbrev