Ny kombination af Blackboard og gruppearbejde aktiverer studerende på flere måder

“Find et billede af et eksempel på en periode i designhistorien, og læg det op på Blackboard.” Sådan lød den enkle instruktion fra lektor Andreas Thorngreen til de BA-studerende på International Communication and Multimedia, og det førte både til mere aktive studerende og mere effektiv undervisning.

21.10.2014 | Christian Haaber Rasch

Mobilvenlig læsning

Skrevet af Kirsten Sparre / Redigeret af Christian Haaber Rasch

Lektor Andreas Thorngreen fra AU Herning har fulgt Center for Undervisning og Lærings Go Online-forløb i blended learning, hvor lektorer og professorer på BSS lærer at inddrage online aktiviteter og elementer i deres undervisning.

Kurset inspirerede ham til at kombinere en særlig metode til gruppearbejde med afleveringer på blogs på e-læringsplatformen Blackboard i sine to fag Media Production I og III.

Udgangspunktet var den såkaldte jigsaw-metode, hvor studerende først arbejder sammen i en gruppe om et bestemt emne. Herefter bliver de studerende delt op i nye grupper på tværs af de oprindelige grupper, og ideen er så, at de studerende i de nye grupper fortæller hinanden om, hvad de lærte i den gruppe, de først var med i.

Mange fordele for læring

Den proces valgte Andreas Thorngreen at dele op, så de studerende undervejs lagde resultaterne fra det første gruppearbejde op på en blog på Blackboard. En enkel instruktion som “Find et billede af et eksempel på en periode i designhistorien” udviklede sig dermed til en samling af cases, som ikke bare bestod af billeder, men også tekster der forklarede, hvordan man kan se designperiodens karakteristika i det valgte billede.

Det er der hele tre fordele ved set fra et læringssynspunkt. For det første fik det de studerende til at åbne tekstbøgerne.

“I en tid, hvor mange studerende ikke læser, så motiverer denne type opgave dem til at åbne bogen for at finde svaret. Opgaven aktiverer dem, fordi de skal finde noget og bruge teorien til at forklare det, de har fundet,” fortæller Andreas Thorngreen.

For det andet stod det grupperne frit for, hvor mange eksempler de lagde op, og statistikken på Blackboard viste, at rigtigt mange af de studerende havde bidraget – og nogle endda med flere eksempler. Sidst, men ikke mindst havde besvarelserne værdi også efter den pågældende undervisningsgang.

“Fordelen ved at arbejde online er jo, at bloggen med besvarelserne bliver liggende helt frem til, at de studerende er færdige med deres uddannelse. Dermed kan materialet bruges fremadrettet og ligger der også til eksamen,” siger Andreas Thorngreen.

Feedback åben for alle

Andreas Thorngreen brugte også Blackboard som redskab til at facilitere feedback. Undervejs i forløbet stillede han en opgave, hvor de studerende skulle designe et logo. Logoet blev lagt op på Blackboard sammen med nogle overvejelser om, hvorfor det så ud, som det gjorde.

“At logoet lå på Blackboard gjorde, at man i plenum kunne give feedback og alle kunne høre, hvad der blev sagt og til hvad. Således kunne alle lære fra den feedback, andre fik, udover den de eventuelt selv fik,” fortæller Andreas Thorngreen.

Denne form det også tydeligt for ham som underviser, hvor der var generelle misforståelser af stoffet blandt de studerende, og det førte blandt andet til, at han lavede en ny opgave om anvendelse af designprincipper, som han fulgte grundigt op på.

“Resultaterne til eksamen bar præg af, at der havde været et sådant solidt fokus på designprincipper i praksis og feedback på deres logoer,” siger Andreas Thorngreen.

Flere aktiveret end normalt

Andreas Thorngreen oplever tydeligt, at han ved hjælp af online redskaber har aktiveret flere studerende i forhold til stoffet, end han ellers ville have gjort.

“De studerende arbejder mere og giver deres besyv med i undervisningen. Denne dialog er meget positiv og skaber dynamik, og jeg kan bedre justere undervisningen,” fortæller han.

Han peger også på, de opfølgende diskussionerne medvirkede til at skabe et større overblik og gav de studerende et medejerskab til stoffet, som man sjældent ser ved forelæsninger.


Denne artikel er bragt i CULtivate 05 - Læs den originale version her

Eksempler på god undervisning

Nyhedskategorier

Nyheder

Læs om hvad der sker på CUL; besøg, konferencer, nye samarbejder, events m.v

LÆS MERE

CUL services

Center for Undervisning og Læring (CUL) tilbyder en række services til undervisere på Aarhus BSS. Læs om hvordan forskellige undervisere og institutter har fået rådgivning og sparring hos CUL.

LÆS MERE

Eksempler på god undervisning

Artikler med eksempler på god undervisning fra Aarhus BSS. Læs om undervisere der afprøver nye metoder eller som på andre måder kan inspirere andre underviserne.

LÆS MERE

Forskningsnyt

Nye forskningsprojekter inden for universitetspædagogik fra Center for Undervisning og Læring (CUL), Aarhus Universitet og internationale projekter.

 

LÆS MERE

Kommentarer

Kommentarer og indlæg fra CULs medarbejdere vedrørende aktuelle universitetspædagogiske spørgsmål.

LÆS MERE

Følg os på Twitter og Medium


Centre for Teaching and Learning

Nyhedsbrev