Nyt kursuskatalog på gaden

Center for Undervisning og Læring har netop udsendt nyt kursuskatalog til alle medarbejdere på institutterne ved Aarhus BSS.

10.11.2015 | Helle Bjørnbak Goduscheit

CUL's kursuskatalog 2016-2017

KURSUSTILBUD TIL UNDERVISERE VED AARHUS BSS

Center for Undervisning og Læring (CUL) udbyder hvert semester kurser, workshops og webinarer for undervisere på alle karrieretrin ansat ved Aarhus BSS og tilbyder samtidig samme medarbejdergruppe individuel rådgivning og feedback.

Dette kursuskatalog giver dig overblik over CUL’s kurser og øvrige tilbud de næstekommende semestre.

  • For alle undervisere udbydes individuel rådgivning, workshops og webinarer i brugen af Blackboard og andre digitale værktøjer samt rådgivning og feedback mhp. undervisning generelt.
  • For professorer og lektorer udbydes kursus i speciale-, ph.d.- og kollegavejledning (vejlederkursus) samt kursus i blended learning (Go Online).
  • For adjunkter og postdocs udbydes kursus i universitetspædagogik (adjunktkursus).
  • For ph.d.-studerende udbydes kursus i planlægning, præsentationsteknik og undervisning.
  • For instruktorer udbydes kursus i holdundervisning.

CUL's kurser udbydes på både dansk og engelsk.

Læs kursuskataloget og gå til CUL's kurser her.

Nyheder

Nyhedskategorier

Nyheder

Læs om hvad der sker på CUL; besøg, konferencer, nye samarbejder, events m.v

LÆS MERE

CUL services

Center for Undervisning og Læring (CUL) tilbyder en række services til undervisere på Aarhus BSS. Læs om hvordan forskellige undervisere og institutter har fået rådgivning og sparring hos CUL.

LÆS MERE

Eksempler på god undervisning

Artikler med eksempler på god undervisning fra Aarhus BSS. Læs om undervisere der afprøver nye metoder eller som på andre måder kan inspirere andre underviserne.

LÆS MERE

Forskningsnyt

Nye forskningsprojekter inden for universitetspædagogik fra Center for Undervisning og Læring (CUL), Aarhus Universitet og internationale projekter.

 

LÆS MERE

Kommentarer

Kommentarer og indlæg fra CULs medarbejdere vedrørende aktuelle universitetspædagogiske spørgsmål.

LÆS MERE

Følg os på Twitter og Medium


Centre for Teaching and Learning

Nyhedsbrev