Rapport om implementeringen og driften af det digitale eksamenssystem WISEflow på Aarhus BSS

Aarhus BSS har netop udgivet en rapport om erfaringerne med implementeringen og driften af WISEflow på Aarhus BSS i perioden S2014 til S2015.

25.09.2015 | Helle Bjørnbak Goduscheit

Aarhus BSS implementerede i foråret 2014 det digitale eksamenssystem WISEflow og har nu gennem tre eksamens-terminer afviklet 105.000 individuelle eksamener fordelt på ca. 1.100 eksamensflows gennem systemet.

Systemet kan håndtere både hjemmeopgaver, stedprøver med og uden hjælpemidler, multiple choice eksamener m.fl. Godt 90 procent af samtlige skriftlige prøver på Aarhus BSS er nu digitaliseret. Den digitale eksamensafvikling på Aarhus BSS er nu inde i en rutinemæssig driftssituation. Overgangen til digital eksamen betyder en besparelse på eksamensadministration på 1 mio. kr. om året på Aarhus BSS.

Implementeringen af digital eksamen med WISEflow blev gennemført i et tæt samarbejde mellem BSS-studier, eksamenstilsynet, BSS-IT, institutterne og Center for Undervisning og Læring, som har ansvaret for driften af systemet og samarbejdet med UNIwise (firmaet bag WISEflow).

Læs mere om implementeringen af WISEflow på Aarhus BSS og download rapporten her.

Nyheder

Nyhedskategorier

Nyheder

Læs om hvad der sker på CUL; besøg, konferencer, nye samarbejder, events m.v

LÆS MERE

CUL services

Center for Undervisning og Læring (CUL) tilbyder en række services til undervisere på Aarhus BSS. Læs om hvordan forskellige undervisere og institutter har fået rådgivning og sparring hos CUL.

LÆS MERE

Eksempler på god undervisning

Artikler med eksempler på god undervisning fra Aarhus BSS. Læs om undervisere der afprøver nye metoder eller som på andre måder kan inspirere andre underviserne.

LÆS MERE

Forskningsnyt

Nye forskningsprojekter inden for universitetspædagogik fra Center for Undervisning og Læring (CUL), Aarhus Universitet og internationale projekter.

 

LÆS MERE

Kommentarer

Kommentarer og indlæg fra CULs medarbejdere vedrørende aktuelle universitetspædagogiske spørgsmål.

LÆS MERE

Følg os på Twitter og Medium


Centre for Teaching and Learning

Nyhedsbrev