Rollespil på økonomistudiet får studerende til at arbejde hårdt

Det er varmt i lokale L261, og luften er en smule trykkende. Professor Philipp Schröder og lektor Allan Sørensen fra Institut for Økonomi sveder bravt i de noble jakkesæt og slips, de har taget på for at kunne falde ind i rollerne som ansatte i en analyse-enhed under paraplyorganisationen BUSINESSEUROPE, der om lidt skal mødes med et konsulentfirma bestående af fire studerende på faget Applied Economic Consulting.

08.02.2014 | Helle Bjørnbak Goduscheit

Af Kirsten Sparre

 

På det lyse træbord står en kande med vand, en projektor summer i loftet, og lærredet er trukket ned på bagvæggen: Alt er klart til et midtvejsmøde om den rapport om værdien af at være tilsluttet Euroen, som konsulentfirmaet er i færd med at lave for brancheorganisationen.

 

Philipp Schröder byder konsulenterne indenfor. Emil Smidt Nielsen, Jakob Oddershede, Katrine Kruhøffer og Jim Vilsson giver hånd, smiler og holder øjenkontakt, mens de siger goddag og glider på plads ved den ene langside af bordet. Jacob Oddershede slutter hurtigt sin tændte, bærbare computer til projektoren, mens Emil Smidt Nielsen forklarer, hvordan de har tænkt sig at gribe mødet an.

 

De studerende er også i stiveste puds og refererer til hinanden og underviserne ved efternavn. Det er for eksempel Hr. Oddershede, der skal fremlægge dagens præsentation - ikke Jakob.

 

Rollespil over otte uger

Lokale L261 er normalt mødelokale for de ansatte på Institut for Økonomi. Men de møder, der foregår i lokalet i dag, er del af et undervisningsforløb, hvor den almindelige klasseundervisning er skiftet ud med et rollespil, der strækker sig over otte uger.

 

Faget hedder Applied Economic Consulting og går ud på at lære de cand. merc. studerende på linjen International Economic Consulting, hvordan det er at være konsulent i den virkelige verden på den anden af eksamen. Det sker på opfordring fra uddannelsens aftagerpanel, som for seks år siden udtrykte ønske om, at de kandidatstuderende blev klædt bedre på til praktisk konsulentarbejde.

 

"Derfor leger vi som undervisere, at vi er en klient, som ønsker at få en bestemt opgave løst hos en konsulentvirksomhed, der består af en gruppe af studerende. Undervisningen former sig så som en række møder mellem klienten og konsulentvirksomheden i forbindelse med løsningen af opgaven, og hvor ideen er at gøre hele oplevelsen så realistisk som muligt for de studerende," forklarer lektor Allan Sørensen.

 

Forløbet består af fem møder, hvor de studerende først skal prøve at pitche sig selv som mulige opgaveløsere, derefter skal lave og præsentere et projektudkast, udarbejde et kontraktudspil og afholde et midtvejsmøde, inden den færdige opgave bliver afleveret.

 

Fra fagsprog til metaforer

På midtvejsmødet i lokale L261 er Jacob Oddershede kommet igennem sin forklaring af, hvordan konsulentfirmaet har arbejdet med at trimme de data, der ligger til grund for undersøgelsen og slutter af med en sproglig metafor:

 

"Forestil jer, at datasættet er et stykke kød. Vi har nu skåret det usunde fedt fra og tilsat nogle krydderier, så vi snart er klar til at spise. Men vi har allerede en smagsprøve: Der ser ud til at være en positiv effekt af at handle i Euro på omkring otte-ti procent."

 

Det sanselige sprog stikker ud i forhold til de mange økonomiske begreber, der også fylder rummet, men det er en del af formålet med forløbet, at de studerende lærer at kommunikere sprogligt og visuelt med klienter, der måske ikke har en akademisk uddannelse eller kender den særlige jargon blandt professionelle økonomer.

 

Under den senere debriefing får de studerende da også ros for metaforen af lektor Ole Lauridsen fra Center for Undervisning og Læring, som sidder med under mødet for at observere de studerendes mødeadfærd, præsentationsteknik og kommunikationsevner. Blandt andet om de er gode til at give hånd, smalltalke og virke overbevisende.

 

Stress som i virkeligheden

I forbindelse med forløbet får de studerende bragt meget af den teori og metoder i spil, som de har lært tidligere i deres uddannelse. Men det er også meningen, at de skal udvikle deres evner til at arbejde i teams og styre et projekt fra ide til færdig rapport. Alt sammen i en kontekst, hvor de konstant bliver udfordret af underviserne, der opfører sig som klienter i den virkelige verden.

 

"Mobilen ringer under møderne, og vi kan finde på at gå tidligere end planlagt. Nogle gange giver vi dem også meget korte deadlines. For eksempel fik grupperne to dage til at komme med et kontraktudspil, og da de afleverede det, blev de indkaldt til møde om det allerede dagen efter. Den form for stresschok svarer til, hvordan det nogle gange er at arbejde som konsulent," siger Allan Sørensen.

 

Derfor beder han på forhånd de studerende advare deres omgivelser og studiejobs om, at de ikke vil være helt så stabile i undervisningsperioden som normalt.

 

Opgaver uden for pensum

Under forløbet bliver de studerende også kastet ud i at løse opgaver, de faktisk ikke er blevet undervist i såsom at lave en præsentationsfolder for deres konsulentfirma eller et kontraktudspil.

Det sker også på dagens midtvejsmøde:

 

"Vi skal forresten have lavet en pressestrategi til 10. juni," siger Philipp Schröder henkastet i begyndelsen af mødet og uddyber senere forventningerne til den.

 

At lytte til kundens forventninger er i det hele taget en stor del af opgaven på mødet. Emil Smidt Nielsen prøver ihærdigt at finde ud af, hvordan klienten(?) ønsker at få de færdige resultater præsenteret.

 

"Hvor lang skal rapporten være?" spørger han.

 

"Lang og lang. Jeg er mere optaget af, om jeg kan finde rundt i den," svarer Philipp Schröder.

 

"Så er det måske en god ide at dele resultaterne op i forskellige sektorer," spørger Emil Smidt Nielsen videre og får et nik som svar.

 

Høj motivation hos studerende

Denne tirsdag holder Philipp Schröder og Allan Sørensen møder  med de studerendes konsulentfirmaer fra tidlig morgen til sen eftermiddag. Hvert hold får en time med simulation og debriefing, og de studerende er begejstrede for undervisningsformen.

 

"Motivationen er meget stærkere, end hvis du skulle forberede dig til en forelæsning. Man arbejder meget intensivt. Inden for de sidste tre dage har vi måske arbejdet 30 timer for at gøre os klar til det her møde. Man kommer virkelig i dybden, og det er bedre end i almindelige teoretiske fag," siger Katrine Kruhøffer lige efter præsentationen.

 

Jim Vilsson bakker hende op og fortæller, at der er mange ting, der er faldet på plads for ham undervejs:

 

"Vi har haft undervisning, hvor jeg har tænkt: Kommer vi nogensinde til at bruge det her? Men det har vi gjort i det her forløb. Og det har været sjovt. Det har været et af de mest interessante fag, jeg nogensinde har haft," siger han.

 

De to studerende synes begge, at det er godt at simulere virkeligheden på denne måde.

 

"Universitetet skal forberede de studerende på at komme ud i erhvervslivet, og det er jo ikke kun teoretisk. Det skal også være håndgribeligt, og det er vigtigt, at man for eksempel kan finde ud af at præsentere ordentligt og ikke kun kan teorien," siger Katrine Kruhøffer

 

"Jeg har et studenterjob ved siden af studiet, og det her er, hvad man laver i virkeligheden. Vi får et forhåndsindblik i, hvad der foregår i et rigtigt job, så den slags undervisning hører helt sikkert hjemme på universitetet. Jeg synes faktisk, at der burde være mere undervisning af denne type," siger Jim Vilsson.

 

Hør hvad de studerende også sagde:

Denne artikel er også bragt i CULtivate 04, Februar 2014.

Eksempler på god undervisning

Nyhedskategorier

Nyheder

Læs om hvad der sker på CUL; besøg, konferencer, nye samarbejder, events m.v

LÆS MERE

CUL services

Center for Undervisning og Læring (CUL) tilbyder en række services til undervisere på Aarhus BSS. Læs om hvordan forskellige undervisere og institutter har fået rådgivning og sparring hos CUL.

LÆS MERE

Eksempler på god undervisning

Artikler med eksempler på god undervisning fra Aarhus BSS. Læs om undervisere der afprøver nye metoder eller som på andre måder kan inspirere andre underviserne.

LÆS MERE

Forskningsnyt

Nye forskningsprojekter inden for universitetspædagogik fra Center for Undervisning og Læring (CUL), Aarhus Universitet og internationale projekter.

 

LÆS MERE

Kommentarer

Kommentarer og indlæg fra CULs medarbejdere vedrørende aktuelle universitetspædagogiske spørgsmål.

LÆS MERE

Følg os på Twitter og Medium


Centre for Teaching and Learning

Nyhedsbrev