Sådan anvender du effektiv feedback i din undervisning

Når Center for Undervisning og Læring (CUL) d. 2. oktober afholder inspirationsdag om effektiv feedback for fakultetets undervisere, er det formålet at give deltagerne en indsigt i, hvordan det er muligt at skabe et studiemiljø med feedback af høj kvalitet. Det skal ske, uden at det giver underviserne mere arbejde. Det indebærer dog en ny forståelse af begrebet, dets formål og de roller, der knytter sig til aktiviteten.

24.08.2015 | Helle Bjørnbak Goduscheit

Inspirationsdagen er en formiddag i selskab med én af de førende forskere inden for feedback på videregående uddannelser og med workshops, hvor kolleger fra Aarhus BSS vil give inspiration til konkrete tiltag i undervisningen.

Hvad er god feedback?
Syv principper for god feedback, der er udviklet på baggrund af omfattende forskning, vil blive præsenteret sammen med eksempler på deres praktiske udfoldelse. Der vil blive argumenteret for, at feedback skal styrke de studerendes evne til at evaluere deres eget og andres arbejde, og at den kompetence ikke kan opnås, hvis feedback udelukkende forstås som transmission fra underviseren.

Det er arrangørernes håb, at mange undervisere vil slutte op om arrangementet og får lyst til alene eller i interessegrupper at arbejde videre med at udvikle god feedback i uddannelserne på Aarhus BSS. Bente Mosgaard Jørgensen, én af arrangørerne, udtaler:

Studiemiljøundersøgelsen viser, at de studerende efterlyser mere feedback, og forskningen viser også, at det er vigtigt, da det er et af de læringsværktøjer, der har størst effekt på læring. Derfor håber vi på, at mange vil komme og lade sig inspirere”.

Arrangementet er gratis og afsluttes med en let frokost.

Læs mere og tilmeld dig arrangementet inden d. 18. september her.

Nyheder
Tags: Feedback, Aarhus BSS, Undervisning, Læring,

Nyhedskategorier

Nyheder

Læs om hvad der sker på CUL; besøg, konferencer, nye samarbejder, events m.v

LÆS MERE

CUL services

Center for Undervisning og Læring (CUL) tilbyder en række services til undervisere på Aarhus BSS. Læs om hvordan forskellige undervisere og institutter har fået rådgivning og sparring hos CUL.

LÆS MERE

Eksempler på god undervisning

Artikler med eksempler på god undervisning fra Aarhus BSS. Læs om undervisere der afprøver nye metoder eller som på andre måder kan inspirere andre underviserne.

LÆS MERE

Forskningsnyt

Nye forskningsprojekter inden for universitetspædagogik fra Center for Undervisning og Læring (CUL), Aarhus Universitet og internationale projekter.

 

LÆS MERE

Kommentarer

Kommentarer og indlæg fra CULs medarbejdere vedrørende aktuelle universitetspædagogiske spørgsmål.

LÆS MERE

Følg os på Twitter og Medium


Centre for Teaching and Learning

Nyhedsbrev