Center for Undervisning og Læring (CUL)

CUL er BSS' universitetspædagogiske forsknings- og udviklingsenhed. Vi leverer kurser for undervisere på alle karrieretrin. Herudover forsker vi i undervisning og læring og udfører udviklingsopgaver i samarbejde med undervisere og institutter på BSS, samt de øvrige hovedområders universitetspædagogiske centre. Formålet med CUL er at øge kvaliteten af undervisningen på BSS. Det gør vi ved at fremme udviklingen og brugen af nye undervisnings- og eksamensformer, undervisningsevaluering, underviserkompetencer og e-læring.

Grundlag

Vi:

 • forsker i universitetspædagogiske og fagdidaktiske problemstillinger
 • udbyder universitetspædagogiske kurser for undervisere på alle karrieretrin ved Aarhus BSS
 • indgår i udviklings- og rådgivningsarbejde på fakultetet og ved fakultetets institutter og centre
 • indgår i udviklings- og rådgivningsarbejde på Aarhus Universitet gennem Universitetspædagogisk Netværk, AU.


Læs CUL's grundlagsdokument.

Se en oversigt over CUL's aktiviteter.

Læs notatet: Praksis på Aarhus BSS for udvikling af undervisning og undervisningskompetencer

Formål

CUL har som et af sine overordnede mål at fremme en forskningsbaseret udvikling på Aarhus BSS af blandt andet:

 • læringsformer,
 • undervisningsformer,
 • eksamensformer,
 • undervisningsevaluering,
 • e-læring,
 • det flerkulturelle og flersprogede læringsrum (det internationale universitet),
 • underviserkompetencer,
 • undervisningens organisering.

CUL er derfor involveret i en række forskning- og udviklingsprojekter og tilrettelægger institutseminarer, faglige dage mv. i samarbejde med institutter og centre ved Aarhus BSS med henblik på udvikling af undervisningen.

Video om CUL


Katalog

Se katalog om CULs tilbud til undervisere ved Aarhus BSS


Kontakt

Centerleder

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.

Souschef

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.

Sekretariat

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.