Rådgivning og feedback

CUL tilbyder

rådgivning og feedback

  • til alle undervisere, studienævn og ledelse ved Aarhus BSS

CUL tilbyder

  • individuel rådgivning og feedback til undervisere og fagansvarlige i forbindelse med undervisningsprojekter, fagudvikling og kompetenceudvikling
  • rådgivning til studienævn, studie- og institutledere ved udvikling af bl.a. curricula undervisningsformer, eksamensformer, evalueringsordninger m.v.
  • rådgivning til universitetets ledelse i spørgsmål vedrørende læring og undervisning samt
  • rådgivning til akademisk råd og dekanen om kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af uddannelserne.

Individuel rådgivning og feedback til undervisere

Har du lyst til at prøve noget nyt i din undervisning? Eller har du en god idé du gerne vil afprøve, men som du synes, det ville være rart at snakke igennem eller udvikle sammen med en anden?

Det kan også være, at du har brug for hjælp til brugen af Blackboard og andre digitale værktøjer? CUL tilbyder individuel rådgivning til undervisere, som ønsker at udvikle deres undervisningsforløb, hvor Blackboard skal understøtte det helt eller delvis.

Læs mere nedenfor.

Kontakt

Center for Undervisning og Læring,

Aarhus BSS

Mail: cul.bss@au.dk

Eller kontaktpersonerne nedenfor:


Individuel rådgivning

Som underviser vil man ofte gerne prøve noget nyt – et nyt design af et undervisningsforløb, nye undervisningsformer, nye arbejdsformer for de studerende, nye medier, nye teknologier osv., men man kan samtidig føle sig lidt usikker på, hvordan man skal gribe sine forsøg an. CUL tilbyder hjælp med at få idéerne omsat til praksis, og der behøver ikke være tale om fuldt udviklede idéer, for CUL bidrager også gerne til selve idéudviklingen.

Form

Der aftales et eller flere møder mellem underviseren/underviserne og en eller flere medarbejdere ved CUL, hvor idéerne gennemgås og fintunes.

Når idéerne skal afprøves i praksis, kan man yderligere få supervision med feedback fra en medarbejder ved CUL.

Målgruppe

Alle undervisere ved institutter og centre ved Aarhus BSS.

Kontakt

Mail: cul.bss@au.dk

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.

Individuel feedback

Alle undervisere, både ikke så erfarne og garvede, kan føle behov for at få feedback på deres undervisning. Man vil måske gerne have en håndfuld råd og tips til ens undervisning i bred almindelighed, måske føler man behov for, at et nyt pædagogisk tiltag vurderes af øjne udefra, måske vil man gerne have hjælp til at få løst et konkret problem i undervisningen.

CUL tilbyder supervision af den praktiske undervisning ud fra de behov, den enkelte underviser måtte have, og giver feedback, som kan hjælpe ham eller hende videre.

Form

En medarbejder ved CUL følger et antal timer og giver skriftlig feedback efter en bestemt model (se eksempel her). CUL’s feedback er såkaldt formativ feedback, dvs. en form for feedback der tjener til at underviseren kan udvikle sig. Der er altså ikke tale om en evaluering i gammeldags forstand, men om hjælp til selvhjælp.

Supervisionen kan gives en enkelt gang eller flere gange, evt. med nogle ugers mellemrum, så nye tiltag kan afprøves og vurderes – alt sammen efter aftale. Der leveres udførlig skriftlig og mundtlig feedback.

Målgruppe

Alle undervisere ved institutter og centre ved Aarhus BSS.

Kontakt

Mail: cul.bss@au.dk

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.

Individuel rådgivning vedrørende Blackboard

CUL tilbyder individuel rådgivning til undervisere, som ønsker at udvikle deres undervisningsforløb, hvor Blackboard skal understøtte det helt eller delvis. Undervisere kan få hjælp til at vælge de værktøjer i Blackboard, som passer ind i lige præcis deres undervisningssituation, og vi kan hjælpe med at opsætte Blackboard-kursussiden, så den er klar til, at man kan afvikle sin undervisning.

Form

Der aftales et eller flere møder mellem underviseren og en medarbejder ved CUL enten hos underviseren eller hos CUL.

Målgruppe

Alle undervisere ved institutter og centre ved Aarhus BSS.

Kontakt

Mail: cul.bss@au.dk

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.