Udvikling

Udvikling

og implementering

Center for Undervisning og Læring er løbende involveret i et omfattende udviklings- og implementeringsarbejde.

Eksempelvis er CUL involveret i implementeringen af de tre tekniske systemer, der skal bære digitaliseringen af undervisningen på Aarhus BSS og i udformningen af Aarhus BSS’ strategi for blended learning.

Den store kontaktflade til undervisere på Aarhus BSS, der er skabt blandt andet gennem kursusaktiviteterne, udløser mange forespørgsler til CUL om hjælp til udvikling af undervisning og undervisningsforløb.

I samarbejde med institutterne organiserer CUL institutseminarer om instituttets undervisning og pædagogiske praksis, og centeret står blandt andet også bag faglige dage for studerende.

CUL forestår desuden en vifte af udredningsarbejde, herunder de hvert tredje år tilbagevendende studiemiljøundersøgelser blandt alle AU’s ca. 38.000 studerende, psykiske arbejdspladsvurderinger blandt alle AU’s ca. 8.000 ansatte og undersøgelser af kvalitet i ph.d.-forløb blandt AU’s ca. 2000 ph.d.-studerende.


På disse sider kan du læse om CUL's udviklingsprojekter, udviklingsaktiviteter og udredning. Find det nedenfor eller i menuen til venstre.