Institutseminarer

Institutseminarer er ’skræddersyede’ kurser om instituttets undervisning og pædagogiske praksis. Kurserne kommer som regel i stand på foranledning af institut- og studieledere, og som udgangspunkt deltager alle videnskabelige medarbejdere. Kurserne afvikles typisk som internatkurser af 2-3 dages varighed.

Fordi seminarerne involverer alle undervisere på en uddannelse på én gang, har de vist sig at være en særdeles effektiv ramme til diskussion og udvikling af de organisatoriske rammer, erfaringsudveksling og diskussion af fælles praksis, udvikling af fælles ’sprog’ for pædagogiske valg, udvikling af individuelle kompetencer og ikke mindst teambuilding. 

Institutseminarerne er uden beregning for institutterne.

Kontakt CUL hvis du ønsker at høre nærmere om institutseminar.


 

Foruden disse kan institutterne rekvirere skræddersyede kurser og kompetenceudviklingsforløb. Eksempler herpå er pædagogisk kursus for eksterne lektorer (DVIP) og kurser og kompetenceudviklingsforløb for undervisere ved engelsksprogede (internationale) uddannelser.