Kurser

Kurser til undervisere på alle karrieretrin

CUL udbyder kurser i universitetspædagogik for undervisere på alle karrieretrin på BSS; studenterinstruktorer, ph.d.-studerende, adjunkter, lektorer og professorer, samt kurser for studerende (faglige dage).

Kurser i brugen af BlackBoard udbydes kontinuerligt til alle undervisere på BSS. Endvidere arrangerer CUL i samarbejde med institutterne med mellemrum institutkurser og undervisningsdage.

Progression og omfang

Kurserne er tilrettelagt således, at der er progression i den samlede kursuspakke. Indholdet i kurserne er afstemt efter de undervisningsopgaver og det ansvar, som underviserne på de forskellige karrieretrin typisk har. Derfor er fokus på lektioner og undervisningsteknik på kurserne for de yngste undervisere og stigende fokus på vejledning og undervisningsplanlægning, -omlægning, -udvikling og -ledelse for de mere erfarne undervisere. Der er også progression i kursuspakken i henseende til arbejdsformerne, hvor der lægges stigende vægt på erfaringsudveksling og videndeling jo mere erfarne kursisterne er. Endelig er kursuslitteraturen afstemt og koordineret således, at litteraturen på de enkelte kurser bygger ovenpå hinanden.

Alle kurser udbydes på dansk og engelsk.

En del af kurserne er relativt omfattende. Kurserne for adjunkter i generel universitetspædagogik og kurserne for lektorer og professorer i vejledning og Educational IT (Go Online) svarer til henholdsvis 150, 60 og min. 45 timers arbejde. De fleste øvrige kurser svarer til mere end 16 timers arbejde.

Som følge af BSS-modellen, er en del af kurserne obligatoriske. Det drejer sig om instruktorkurset, ph.d.-kurserne, adjunktkurset, vejlederkurset og Go Online. Læs mere om BSS-modellen her.fileadmin/CUL/Dokumenter/Om_CUL/Praksis_paa_BSS_for_udvikling_af_undervisning_og_undervisningskompetencer_F2014.pdf