Sparring, rådgivning og udviklingssamarbejde

Har du lyst til at prøve noget nyt i din undervisning? Eller har du en god idé du gerne vil afprøve, men som du synes, det ville være rart at snakke igennem eller udvikle sammen med en anden?

CUL tilbyder undervisere og fagansvarlige støtte og sparring i forbindelse med undervisningsprojekter, fagudvikling og kompetenceudvikling.

CUL tilbyder studienævn, studie- og institutledere støtte ved udvikling af bl.a. curricula, undervisningsformer, eksamensformer, evalueringsordninger m.v.

CUL tilbyder rådgivning til universitetets ledelse i spørgsmål vedrørende læring og undervisning samt støtte til akademisk råd og dekanen med kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af uddannelserne.