Teaching in English in the Multicultural Classroom

Tilrettelæggelse af og undervisning på engelsksprogede programmer

Engelsksprogede programmer er per definition internationale idet de normalt vil tiltrække både danske og udenlandske studerende. Det betyder at de studerende kommer til uddannelsen med forskellige sproglige og kulturelle forudsætninger, hvilket ikke blot er en udfordring for dem selv, men også for underviserne.

CUL tilbyder forskellige former for kurser, seminarer og supervisionsforløb for undervisere og fagansvarlige på de engelsksprogede programmer, ligesom den enkelte underviser kan få sparring med henblik på at udvikle konkrete forløb.


Her ses et eksempel på et kompetenceudviklingsforløb som kan gennemføres for (dele af) et institut eller for undervisere og fagansvarlige på en enkelt uddannelse. Forløbet kan tilpasses de konkrete behov på instituttet eller uddannelsen.

Her ses et eksempel på et to-dages seminar som kan gennemføres som del af et kompetenceudviklingsforløb eller som et selvstændigt kursus. Kurset kan tilpasses de konkrete behov på et institut eller en uddannelse.