Universitetspædagogisk Netværk (UPNet)

CUL varetager alle koordinerende og administrative opgaver i Universitetspædagogisk Netværk (UPNet).

UPNet er en ’murstensløs’ ramme for samarbejdet mellem de fire universitetspædagogiske centre på Aarhus Universitet:

Aktiviteter

De fire universitetspædagogiske centre løser opgaver indenfor forskning, rådgivning og undervisning i universitetspædagogik og Educational IT på fakulteterne. Centrene samarbejder på tværs om:

  • Kurserne i universitetspædagogik for adjunkter og post.docs på dansk
  • Kurserne i universitetspædagogik for adjunkter og post.docs på engelsk
  • Forsknings- og udviklingsprojekter
  • Rådgivning af Aarhus Universitets ledelse i spørgsmål vedrørende kvalitet i undervisning og universitetspædagogisk udviklingsarbejde
  • Kompetenceudvikling af centrenes egne medarbejdere

Adjunktkursus

UPNet har gennem en årrække forestået adjunktuddannelsen i universitetspædagogik (adjunktpædagogikum) ved Aarhus Universitet.