Digital kursusevaluering

Aarhus BSS udvikler og implementerer i 2014 og 2015 nyt fælles digitalt evalueringssystem til evaluering af kursusforløb. CUL forestår udviklingen og implementeringen af systemet, som forudsætter forudgående implementering af BlackBoard. Implementeringen af systemet på Aarhus BSS er første led i implementeringsstrategien for hele AU.

Evalueringssystemet skal være et effektivt pædagogisk udviklingsredskab, som på en cost-effektiv måde tilvejebringer evalueringsdata til studerende, undervisere, studieledere og studienævn.

Systemet kan håndtere følgende processer: hvert semester indsamle evalueringsdata fra de studerende på samtlige kursusforløb, lagre data i en hensigtsmæssig databasestruktur, automatisk generere forskellige former for rapporter i overskuelig og indbydende grafik, udsende de relevante rapporter til involverede studenterinstruktorer, undervisere, fagansvarlige og studieledere, automatisk generere visse nøgletal på tværs af kurser, årgange og semestre til brug for fagkoordinatorer og studieledere og ledere.