Implementering af BlackBoard på BSS

Center for Undervisning og Læring står bag implementeringen af BlackBoard på Aarhus BSS.

Med efterårssemesteret 2013 og forårssemesteret 2014 er samtlige studerende og undervisere på Aarhus BSS overgået til at anvende BlackBoard som nyt fælles learning management system (LMS) bag alle undervisningsforløb. BlackBoard har afløst LMS'erne AULA, CampusNet og ældre udgaver af BlackBoard. Implementeringen af BlackBoard på Aarhus BSS er første skridt mod en overgang til BlackBoard på hele AU i årene 2013-2017.

Implementeringen på Aarhus BSS har fulgt den to-trins strategi, der blev drøftet i Dekanatet i oktober 2012. 1. trin har været, at alle studerende og undervisere er flyttet over på det nye LMS og er blevet fortrolige med de helt basale funktioner, gerne i en opsætning der imiterer de gamle platforme (BlackBoard som posthus). 2. trin er en flerårig indsats, der går ud på at få brugerne til at anvende de mere avancerede funktioner i BlackBoard som en del af blended learning (BlackBoard som læringsrum).

Erfaringerne med implementeringen af systemet er beskrevet i notatet Statusrapport for implementering af Blackboard på Aarhus BSS, der kan ses under "Læs mere" til højre.

1. trin er afsluttet. BlackBoard er i drift, og i efteråret 2014 tages der hul på 2. trin, som har større fokus på BlackBoard som pædagogisk værktøj med undervisning og underviserne for øje.

Implementering

Dekanatet på Aarhus BSS har fundet det afgørende at sikre, at BlackBoard til fulde udnyttes som et pædagogisk redskab. Derfor har dekanatet tilvejebragt finansiering, så CUL har kunnet forestå implementeringen af BlackBoard på Aarhus BSS, hvilket har indebåret, at CUL, i samarbejde med AU IT og AU Studier, har forestået:

  • systemadministrationen af Aarhus BSS’ BlackBoard-application, der er hosted i Amsterdam af BlackBoard
  • systemintegrationen mellem BlackBoard og STADS, Syllabus, Wayf og IDM i samarbejde med AU-IT
  • kortlægning og tilpasninger af BlackBoard til administrationens administrative rutiner og institutternes administrative rutiner og undervisningspraksisser
  • opbygning af online og face-to-face kursustilbud til alle undervisere og studerende på Aarhus BSS
  • opbygning af supportfunktion til undervisere og studerende.